Oferte locuri de munca top

Cum se obtin autorizatiile pentru montarea si repararea contoarelor

Au intrat în vigoare noile reglementări legate de acordarea autorizațiilor pentru montarea, punerea în funcțiune, repararea și exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor.

Conform acestuia, ANRE va acorda autorizații pentru următoarele activități:
* montarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire, tip I;
* exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire, tip II;
* montarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru apă caldă de consum, tip III;
* exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru apă caldă de consum, tip IV.

Pentru obținerea fiecărui tip de autorizație, solicitantul înregistrează la ANRE o cerere împreună cu mai multe documente (detalii în Ordinul atașat).

In vara vor incepe lucrarile la un nou ansamblu rezidential

Documentele depuse de solicitant în vederea acordării autorizației sunt analizate de ANRE, prin Comisia de autorizare, numită prin decizie a președintelui ANRE, care
propune:
* acordarea sau refuzul acordării autorizației;
* modificarea autorizației;
* suspendarea autorizației;
* retragerea autorizației;
* eliberarea duplicatului autorizației.
În situația în care documentele depuse de solicitant nu sunt conforme, ANRE transmite solicitantului, în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea cererii, o adresă prin care i se aduce la cunoștință obligația de a face completări și/sau clarificări.
Solicitantul este obligat să transmită completările și/sau clarificările solicitate de ANRE în termen de maximum 30 de zile de la primirea adresei.

Autorizația este valabilă împreună cu condițiile de valabilitate asociate, care sunt parte integrantă a acesteia și care conțin:
* obiectul autorizației;
* date de identificare ale titularului;
* durata de valabilitate a autorizației;
* componența sistemelor de repartizare a costurilor pentru care este valabilă autorizația.

Hale cu aproape 3 mii mp scd, in pregatire langa Bucuresti

Modificarea autorizației
La cererea titularului sau din proprie inițiativă, ANRE poate decide asupra modificării autorizațiilor în următoarele situații:
* în cazul unor modificări ale statutului titularului de autorizație determinate de schimbarea formei juridice, schimbarea denumirii sau schimbarea sediului acestuia, respectiv în cazul modificării altor date de identificare ale titularului de autorizație care sunt înscrise în autorizație;

* când se impune actualizarea condițiilor de valabilitate asociate autorizației ca urmare a modernizării repartitoarelor de costuri în vederea citirii de la distanță ori ca urmare a includerii sau a eliminării unor repartitoare de costuri;
* în cazul în care survin unele modificări legislative sau schimbări ale circumstanțelor de la data eliberării autorizației sau evenimente care afectează substanțial desfășurarea activităților care fac obiectul autorizației.

 

Descărcați aici

Login Required

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 4/ iunie 2022

Sus