Oferte locuri de munca top

Cum se modifica programul Prima Casa

Mai multe modificări pentru Programul Prima Casa au fost promulgate astăzi de către președintele Klaus Iohannis. Astfel, programul își schimbă oficial denumirea în ”O familie, o casă”.

Conform legii promulgate, beneficiarul Programului trebuie să îndeplinească mai multe condiții, printre care:

* la data solicitării creditului garantat, veniturile nete lunareale beneficiarului individual sau ale beneficiarului împreună cu soţul sau soţia, după caz,nu pot depăși valoarea de 4.500 lei. La calculul acestei limite nu sunt luate în considerare beneficiile de asistență socială primite de persoanele care fac parte dintr-un grup vulnerabil definit conform art.6 din Legea 292/2011 privind asistența socială, cu modificările şi completările ulterioare, dacă acestea duc la depășirea pragului de 4.500 lei;

* pentru familiile cu unul sau mai mulţi copii, la data solicitării creditului garantat veniturile nete lunare ale familiei nu pot depăşi valoarea de 7.000 lei. În sensul prezentului Program, se asimilează familiei şi beneficiarul individual care la data solicitării creditului garantat în cadrul Programului, are în întreţinere unul sau mai mulţi copii;

* pe durata contractului de credit obţinut în cadrul Programului, să nu dobândească individual sau împreună cu familia o cotă de peste ½ inclusiv dintr-o altă locuinţă situată în mediul urban, cu excepţia celor dobândite prin moştenire. În cazul în care survine o modificare în acest sens după acordarea creditului în cadrul Programului, în termen de 12 luni de la apariţia acestei situaţii trebuie să decidă asupra deţinerii locuinţei din Program sau altei locuinţe şi să notifice această decizie Finanţatorului şi Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii sau Fondului Român de Contragarantare, cu prezentarea documentelor care atestă înstrăinarea.

Avansul pentru locuințe

Avansul minim este de 5 % din preţul de achiziţie al locuinţei sau din valoarea costului de construire a locuinţei, acesta reprezentând diferenţa dintre preţul de achiziţie al locuinţei rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare sau valoarea din contractul de antrepriză şi finanţarea garantată.

Preţul de achiziţie a locuinţei este de maximum 70.000 EUR echivalent lei la cursul Băncii Naţionale a României valabil la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau a contractului de antrepriză, iar valoarea finanţării garantate este de maximum 66.500 EUR echivalent lei, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei sau valoarea rezultată din devizul estimativ de lucrări,

Refinanțarea

Creditele garantate de stat în cadrul Programului se pot refinanţa prin alte instrumente de finanţare, cu excepţia altor credite acordate în cadrul Programului. În acest caz finanţatorul, cu acordul Ministerului Finanţelor Publice, poate aproba refinanţarea creditului garantat de stat, precum şi ridicarea temporară a interdicţiei de grevare asupra locuinţei achiziţionate sau construite în cadrul Programului, în vederea înscrierii unei noi ipoteci în favoarea instituţiei de credit care acordă refinanţarea, cu condiţia achitării integrale a creditului garantat în cadrul Programului.

Ce subvenții se acordă

În cadrul Programului se acordă următoarele subvenţii:

* reducerea cu 0,5 puncte procentuale a ratei dobânzii creditului garantat pe toată durata Programului pentru familiile cu un singur copil;

* reducerea cu un punct procentul a ratei dobânzii creditului garantat pentru familiile cu doi sau mai mulţi copii;

* reducerea cu două puncte procentuale a ratei dobânzii creditului garantat pentru persoanele care fac pare dintr-un grup vulnerabil.

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

Citiți și:

Peste 500 de unitati locative noi, in autorizare

Peste 80 ha, pregatite pentru realizarea unui parc fotovoltaic

Peste 3 ha, parcelate pentru functiunea de locuire

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/martie 2020

Sus