Oferte locuri de munca top

Cum se modifica bugetele ministerelor cu investitii de infrastructura  

Proiectele cu finanțare europeană, de întreținere a infrastructurii rutiere, Programul Național de Dezvoltare Locală și proiectele Companiei Naționale de Investiții urmează să primească mai mulți bani la rectificarea bugetului de stat pe acest an.

Potrivit proiectului de Ordonanță de Urgență, mare parte din deficitul bugetar înregistrat în primul semestru, respectiv 13,34 miliarde lei (1,17% din PIB), este generat de cheltuieli excepționale adoptate pentru combaterea efectelor epidemiei (8,11 miliarde lei) și de creșterea cheltuielilor de investiții comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020 (+5,23 miliarde lei).

De asemenea, în primele luni ale anului curent s-au înregistrat creşteri de preţ atât pentru producţia industrială (6,18%, media primului semestru), cât şi în cazul costului în construcţii (5,9% în primele 5 luni), la un nivel superior celui anticipat la începutul anului. Majorările au fost cauzate atât de ascensiunea preţului internaţional al ţiţeiului, cât şi a cotaţiilor materiilor prime.

Pentru preţurile de consum, creşterea din primele şapte luni s-a situat la 3,58%, estimarea pentru anul în curs fiind revizuită la 4,2% pentru media anuală şi 5,0% pentru inflaţia la sfârşitul anului.

Modificarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului general consolidat pe anul 2021

Cheltuielile bugetului de stat anul 2021 vor fi majorate cu 9.975,5 milioane lei.

Dintre acestea, amintim:

* Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare – majorare cu 52,0 milioane lei;

* Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 – majorare cu 1.959,2 milioane lei;

* Fondurile de rezervă – majorare cu 800 milioane lei.

Astfel, din bugetul de stat, vor fi suplimentate creditele bugetare în următorul fel:

* Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: +2.244 milioane lei.

Propunerea de rectificare a avut în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului.

Se propune asigurarea sumei de:

– 2.000 milioane pentru Programul Național de Dezvoltare Locală

– 100 milioane lei pentru Programului naţional de construcţii de interes public sau social derulat de Compania Națională de Investiții

– 144 milioane lei pentru Programul de economisire și creditare în sistem colectiv.

* Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene: + 760,72 milioane lei.

Se propune:

– asigurarea sumelor necesare pentru finanțarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene (750,0 milioane lei)

– achitarea obligațiilor stabilite prin titlurile executorii pentru punerea în executare a Deciziei civile definitive a ICCJ nr. 203/2021 în dosarul 146/2/2016 (6,3 milioane lei), pentru achitarea integrală și ridicarea popririi înființată asupra conturilor MIPE și pentru închiderea programului PHARE 2006 (4,5 milioane lei);

* Ministerul Transporturilor și Infrastructurii: +625,7 milioane lei, per sold.

Se propun:

– întreținerea infrastructurii rutiere (+170 milioane lei)

– finalizarea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă aferente perioadei de programare 2007-2013 (+50 milioane lei)

– decontarea facilităților de care beneficiază diferite categorii sociale (+100 milioane lei)

– participarea la capitalul social al operatorilor economici aflați sub autoritatea ministerului (+229,8 milioane lei)

– plata ratelor aferente creditelor externe (+5,2 milioane lei).

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

Sus