Oferte locuri de munca top

Cum se finanteaza racordarea la gazele naturale

Modalitățile de finanțare a lucrărilor pentru racordarea la sistemele de gaze naturale sunt prevăzute într-o procedură ANRE ce a intrat în vigoare.

Aceasta stabilește condițiile de finanțare de către operatorul de transport și de sistem sau de către operatorul de distribuție a obiectivelor/ conductelor necesare racordării la sistemul de transport sau de distribuție a gazelor naturale.

De asemenea, stabilește condițiile de participare la finanțare în cotă-parte sau în totalitate a unității administrativ- teritoriale, a unui grup de solicitanți sau a solicitantului racordării.

Cofinanțarea obiectivului/conductei pentru racordarea și recuperarea investiției

Lucrările de extindere și/sau redimensionare a obiectivului/conductei pentru racordarea în cadrul zonei de concesiune se realizează prin coparticiparea la finanțare a operatorului și a UAT împreună, după caz, cu un grup de solicitanți sau a operatorului și a grupului de solicitanți/solicitantului, în funcție de eficiența investiției.

Finanțarea lucrărilor se realizează după cum urmează:
* de către operator și UAT;
* de către operator, UAT și un grup de solicitanți;
* de către operator și un grup de solicitanți;
* de către operator și solicitant.

Cofinanțarea de către operator și UA

În cazul în care lucrările au fost solicitate de autoritatea administrației publice și în zona de dezvoltare nu există un grup de solicitanți, UAT finanțează investiția cu valoarea ineficientă a investiției, din fonduri din bugetele locale și/sau din bugetul de stat, fonduri structurale și programe/scheme de finanțare asigurate la nivelul Uniunii Europene.

Pregatiri pentru edificarea unei hale cu peste 5,5 mii mp scd

Cofinanțarea de către operator, UAT și un grup de solicitanți

În cazul în care lucrările au fost solicitate de administrația publică și în zona de dezvoltare există un grup de solicitanți, acesta este obligat să participe la cofinanțarea inițială a investiției într-o cotă totală C_GS (cota-parte din investiție finanțată de grupul de solicitanți ) din valoarea care revine UAT.

Cofinanțarea de către operator și un grup de solicitanți
În cazul în care UAT nu dispune de fonduri pentru cofinanțarea lucrărilor, grupul de solicitanți poate decide să finanțeze partea ineficientă a investiției.
UAT poate decide să nu fie parte în contractul de cofinanțare, caz în care aceasta asigură cel puțin facilitarea obținerii acordurilor și autorizațiilor necesare realizării investiției.

Cofinanțarea de către operator și solicitant
În cazul în care lucrările sunt necesare pentru racordarea unui singur solicitant, acesta finanțează investiția cu partea ineficientă a acesteia.
Participarea la finanțarea investiției se realizează prin încheierea unui contract de cofinanțare între operator și solicitant, în cadrul căruia se prevăd cel puțin următoarele:
* sumele și calendarul de plată a contribuției la cofinanțare;
* calendarul de realizare a investiției;
* obligația operatorului de a recalcula contribuțiile la cofinanțarea obiectivului/conductei rezultat(e);
* modalitatea și termenul-limită de plată a sumei de regularizare a valoarii ineficiente a investiției, care nu poate depăși 90 de zile de la punerea în funcțiune a obiectivului/conductei;
* obligațiile părților privind plata majorărilor de întârziere.

Aceste prevederi se aplică cererilor de extindere/racordare depuse la operator de AP/solicitant începând cu data de 31 decembrie 2021.

 

Descărcați aici Procedura ANRE

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/ martie 2022

Sus