Oferte locuri de munca top

Cum se finanteaza instalarea de panouri fotovoltaice

Cum se va face finanțarea pentru instalarea de panouri fotovoltaice în cadrul programului ElectricUp a fost detaliat în proiectul Ghidului de finanțare (atasat la finalul stirii).

Începând cu anul viitor, programul de instalare a sistemelor de panouri fotovoltaice pentru IMM-uri și operatori economici din domeniul HoReCa va avea un buget de peste 99 milioane de euro.

Programul are în vedere instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice cu o putere cuprinsă între 27 kWp-100 kWp, sisteme care folosesc sursele regenerabile de energie, nepoluante, precum și cel puțin o staţie de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare.

Conform Ghidului, programul are caracter multianual, se aplică la nivel naţional pe perioada 2021- 2027, în mai multe cicluri de finanțare.

Pentru primul ciclu de finanțare, aferent anului 2021, suma necesară este de maximum 476 milioane lei. Finanțarea va fi asigurată anual de la bugetul de stat.

Finanțarea nerambursabilă

Finanţarea nerambursabilă se acordă în cuantum de maxim 100.000 de euro pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice, fiind un suport financiar de până la 100% din cheltuielile eligibile.

La solicitarea beneficiarului, poate fi acordat un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate.

Ce cheltuieli sunt eligibile

Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:

* cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și maxim 100 kWp, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; echipamente conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de comunicaţie; contoare inteligente care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice instalat şi care permit colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, în format electronic; tablou electric curent continuu/curent alternativ;

* cheltuielile cu achiziţia a cel puțin unei staţii de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare;

* cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, montarea şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice și staţiilor de reîncărcare, reprezentând maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului;

*cheltuieli de consultanță și management de proiect de maxim 7% din valoarea totală eligibilă a proiectului;

* cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea panoului de informare

* cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea unui sistem de avertizare / semnalare pentru stația de reîncărcare;

* opțional, 30% din cheltuielile cu achiziția acumulatorilor de stocare (maxim 30% din valoarea puterii instalate a panourilor fotovoltaice).

Înscrierea solicitanţilor

Solicitanții IMM-uri și operatori economici din domeniul HoReCa se înscriu în Program prin completarea cererii de înscriere în aplicația informatică, conform unui formular prestabilit.

Cererea de înscriere va fi semnată electronic de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia.

Datele introduse de solicitant vor fi validate automat de către aplicația informatică.

Încheierea contractului de finanţare nerambursabilă

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri va pune la dispoziţia solicitanţilor eligibili în termen de 10 zile contractele de finanţare nerambursabilă prin intermediul aplicaţiei informatice. Contractele poartă semnătura electronică a autorităţii.

Solicitantul eligibil va semna în aplicaţia informatică contractul de finanţare nerambursabilă.

Obţinerea avizului tehnic de racordare

În termen de 90 de zile de la semnarea contractelor de finanțare, beneficiarii au obligaţia de a introduce avizul tehnic de racordare (ATR) în aplicaţia informatică. Neprezentarea ATR și neintroducerea acestui document în aplicaţia informatică se consideră renunţare la finanţare și atrage rezoluțiunea contractului de finanțare

 

Descărcați aici Proiectul Ghidului de finanțare Electric Up

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus