Oferte locuri de munca top

Cum se fac ajustarile de preturi in proiectele cu fonduri europene

A fost aprobată modalitatea de ajustare a prețurilor și a valorii devizelor generale aferente proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile (document atasat).

Astfel în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a OUG nr. 64/2022 (n.r. 11 mai 2022), contractanții pot transmite beneficiarilor fondurilor externe nerambursabile o adresă prin care solicită ajustarea valorii aferente restului rămas de executat/furnizat, existent la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă.

Netransmiterea de către contractanţi a solicitării de ajustare a valorii pentru restul rămas de executat, în termenul prevăzut anterior, atrage decăderea acestora din dreptul de a beneficia de aplicarea prevederilor ordonanţei de urgenţă.

Actele aditionale la contractele de achiziție/sectoriale/acordurile cadru se încheie în termen de 30 de zile de la data înregistrării la beneficiar a adresei și a documentelor justificative aferente.

Pregatiri pentru construirea unui ansamblu cu aproape 200 de locuinte

Beneficiarii au obligația, înainte de încheierea actelor adiționale aferente contractelor aflate în derulare, să parcurgă urmatoarele etape premergătoare:

* Etapa I – Întocmirea Notei justificative privind îndeplinirea condiţiilor cumulative

* Etapa II: Incheierea actului aditional la contractul de achizitie prin majorarea preţului cu valoarea rezervei de implementare. Actul adițional va prevedea constituirea, evidenţa şi modul de utilizare a rezervei de implementare în relaţia cu contractantul.

Revizuirile în contractele pentru proiectele de infrastructură

Constructii ingineresti de peste 36 mil euro au trecut de etapa depunerii de oferte

Pentru contractele de finanțare aferente proiectelor de infrastructură la care procedurile de atribuire a contractelor de lucrări nu au fost demarate, precum și pentru procedurile de atribuire care urmează a fi reluate, beneficiarii pot actualiza valoarea devizului general al investiției parcurgând următoarele etape:

* Stabilirea costului revizuit al proiectului de infrastructură având ca bază de referință luna ianuarie 2022, precum și indicii de cost total în construcții

* Constituirea și/sau recalcularea (în situația în care aceasta există) rezervei de ajustare a valorii contractului de finanțare pentru anii 2022-2023

* Verificarea sumelor disponibile în cadrul contractului/deciziei de finanțare și revizuirea valorii eligibile și/sau neeligibile a proiectului

* Actualizarea analizei cost-beneficiu având ca an de referință anul 2022, dacă este cazul

* Elaborarea documentației de modificare a contractului de finanțare și modificarea contractului de finanțare prin act adițional.

 

Descărcați aici

Login Required

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 5/ iulie-august 2022

Sus