Oferte locuri de munca top

Cum se fac ajustarile de preturi dupa majorarile salariale din constructii

După ce a fost majorat salariul minim garantat în sectorul construcțiilor, autoritățile contractante vor ajusta valorile contractelor de investiții publice în funcție de această modificare.

O modalitate de a face ajustările prețurilor contractelor de lucrări / proiectare / supervizare, necesare după modificările OUG nr. 168/2022 din domeniul construcțiilor, legate de salariul de bază minim brut, a fost elaborată pentru axele prioritare 3 – 11 din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare. (fisier atasat)

Valoarea manoperei va fi actualizată doar pentru acoperirea creșterii salariului minim.

Ajustarea prețului contractului are în vedere compensarea valorii suplimentare a manoperelor pe care operatorul economic le suportă în îndeplinirea contractului cauzate de modificarea legislativă.

O atenție sporită va fi acordată pentru evitarea supra-compensării operatorului economic. Structura valorii manoperei se identifică atât înainte de aplicarea prevederilor OUG nr. 168/2022, cât și după.

Cerere mai mult pentru casele la rosu, decat pentru cele la cheie

Valoarea manoperelor are în vedere salariații care execută lucrări, cei care conduc/ operează / întrețin utilaje sau mijloace de transport și salariații plătiți din cota de cheltuieli indirecte.

În identificarea ponderii valorii de manoperă în prețul contractului, precum și a structurii tarifelor de manoperă, se iau în considerare elemente furnizate de către operatorul economic, fără ca autoritatea contractantă să fie obligată de acestea (dacă informațiile furnizate nu îndeplinesc un caracter de rezonabilitate).

Trebuie avut în vedere faptul că salariul brut nu reprezintă costul salarial total aferent unui salariat. Astfel, pe lângă salariul de bază, costul salarial include elemente cum ar fi:

* eventualele sporuri aplicabile

* impactul prevederilor privind concediul de odihnă și zilele libere (astfel, într-un an calendaristic, un salariat primește salariul lunar de 12 luni, dar lucrează efectiv aproximativ 10,5 luni).

Viitoare unitati locative, propuse de investitori locali

Autoritatea contractantă va calcula un coeficient de actualizare, raportat la structura ofertei, care va fi aplicabil în mod global pentru întreaga valoare a lucrărilor executate în fiecare lună, între 1 ianuarie 2023 și 31 decembrie 2028.

În cazul în care decontarea într-un contract de achiziție publică/acord-cadru se realizeazã în baza unor articole comasate, în care prețul unitar include materialele, manopera, utilajul și transportul, actualizarea componentelor prețului se realizează în baza devizelor analitice, pe care le va depune executantul, odată cu solicitarea de actualizare a prețurilor.

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus