Oferte locuri de munca top

Cum se calculeaza tarifele avizelor pentru imobilele din zonele protejate

A intrat în vigoare noua modalitate privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru emiterea avizelor de specialitate necesare intervențiilor asupra imobilelor aflate în zonele de protecție a monumentelor istorice și în zonele construite protejate.

Modificarea ordinului Ministerului Culturii prevede că tarifele se percep doar pentru emiterea avizelor necesare autorizării executării lucrărilor de construcții, o singură dată, pentru aceeași autorizație, indiferent de numărul fazelor de execuție.

De asemenea, suprafața care stă la baza calcului tarifelor prevăzute este cea precizată în documentația prezentată spre avizare, întocmită și asumată conform prevederilor legale în vigoare, astfel:

 1. a) aria desfășurată a construcției care urmează a fi edificată, respectiv desființată;
 2. b) parte din aria nivelului afectat de intervenție, în cazul construcțiilor existente;
 3. c) parte din suprafața parcelei afectate de intervenție, în cazul amenajărilor.

Aria desfășurată este suma ariei tuturor nivelurilor.

Aria nivelului se calculează conform prevederilor în vigoare.

Aria nivelului se măsoară la 1 m deasupra pardoselii finite. În aria nivelului se cuprind și ariile nivelurilor intermediare sau anexe interioare sau exterioare cum sunt:

 1. a) ariile teraselor circulabile pentru diferite funcțiuni;
 2. b) ariile balcoanelor interioare (în cazul teatrelor, cinematografelor, aulelor sau ale altor săli similare);
 3. c) ariile subpantelor;
 4. d) ariile balcoanelor și logiilor;
 5. e) ariile porticelor de circulație și gangurilor de trecere, dacă acestea nu au înălțimea mai mare decât a unui etaj, se consideră aferente numai primului nivel deservit;
 6. f) aria coridoarelor exterioare;
 7. g) aria scărilor exterioare de acces între niveluri intră în calculul ariei nivelului deservit;
 8. h) aria încăperilor cu înălțime liberă mai mare de 1,80 m (de exemplu, subsol, încăperile motoarelor de ascensor, pompe etc., părți ieșite și închise pentru iluminatul subsolurilor, încăperi la mansarde etc.);
 9. i) aria rampelor exterioare și a scărilor de acces de la magazii, depozite etc.;
 10. j) aria aferentă lucarnelor în cazul mansardelor, dacă înălțimea este mai mare de 1,80 m.

Atunci când suprafețele intervențiilor supuse avizării nu sunt clar precizate în documentația prezentată spre avizare, la solicitarea emitentului avizului de specialitate se vor depune completările necesare, care să indice suprafețele care stau la baza calculului tarifului.

 

Toate modificarile in ordinul atasat:

 

Login Required

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2021

Sus