Oferte locuri de munca top

Cum se aplica criteriul cel mai bun raport calitate – pret

Specialiștii din achiziții publice vor beneficia de îndrumări în utilizarea și formularea adecvată a criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate-preț.

Astfel de îndumări se regăsesc în proiectul Ghidului de bune practici pentru utilizarea factorilor de evaluare în achiziția de produse.

Acesta are ca scop facilitarea aplicării normelor comunitare adoptate în favoarea mediului, integrarea cerinţelor de natură ecologică și a celor cu impact în promovarea și/sau creșterea incluziunii sociale în cadrul procedurilor de achiziție publică.

ANAP precizează faptul că acest material a fost realizat în cadrul campaniei de profesionalizare a specialiștilor în achiziții publice, în vederea dezvoltării capacității autorităților contractante pe acest segment.

Propuneri sau observații se pot face până la data de 21 octombrie 2019.

Atribuirea contractelor

Potrivit regulii generale prevăzută la art.187 alin.(1) din Legea nr.98/2016 (art. 209 din Legea nr.99/2016) autoritățile contractante trebuie să își bazeze atribuirea contractului pe oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

Aplicarea acestui criteriu poate fi realizată utilizand trei abordări diferite, toate implicând un element economic:

– doar prețul;

– doar costul, utilizând o abordare cost-eficacitate precum costul pe ciclu de viață;

– cel mai bun raport calitate – preț.

Autoritățile contractante au libertatea de a alege una dintre aceste trei metode, exceptând cazul dialogului competitiv și al parteneriatului pentru inovare, unde trebuie utilizat numai criteriul celui mai bun raport calitate – preț.

Criteriul prețului poate, de asemenea, să ia forma unui preț fix pe baza căruia operatorii economici vor concura numai pe criterii de calitate.

Pe de altă parte, atunci când se utilizează cel mai bun raport calitate – preț, factorii de evaluare și ponderea acestora trebuie să fie indicați fie în anunțul de participare, fie în documentele achiziției (de exemplu, caietul de sarcini) printr-o matrice de punctare sau o metodologie de evaluare clară.

Întrucât factorii de evaluare sunt strâns legați de obiectul contractului, aceștia devenind specifici fiecărei proceduri de achiziție publică, este lesne de înțeles că nu se pot elabora factori/subfactori de evaluare universali, general valabili, deoarece ar putea să nu contribuie întodeauna la atingerea celui mai bun raport calitate – preț.

 

Descărcați aici Ghidulul de bune practici pentru utilizarea factorilor de evaluare în achiziția de produse

 

 

 

 

 

Citiți și:

Blocuri cu circa 100.000 mp scd, in pregatire in Capitala

Un aeroport din tara ar putea fi realizat in Parteneriat Public Privat

Ansamblu imobiliar de lux, in pregatire intr-o cunoscuta statiune

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/oct 2019

 

Sus