Oferte locuri de munca top

Cum se actualizeaza bugetele pentru contractele de investitii culturale

A fost stabilită modalitatea de actualizare a bugetelor pentru contractele de finanțare aferente proiectelor ce vizează conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural (Prioritatea 5.1).

Este vorba despre contractele deja semnate ce au finanțare prin POR 2014 – 2020, precum se arată în Instrucțiunea nr. 128/2019 a Autorității de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014 – 2020.

Conform acesteia, actualizarea va fi realizată luând în considerare exclusiv prevederile art. 71 din OUG nr. 114/2018, prin care este stabilit la 3.000 lei lunar salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru domeniul construcțiilor.

Actualizarea bugetară se va realiza exclusiv în limitele prevederilor contractuale care nu permit creșterea valorii finanțării nerambursabile, acordate conform prevederilor ce specifică: ”orice modificare a contractului de finanțare sau a proiectului nu poate în nici un caz conduce la creșterea valorii finanțării nerambursabile și/sau a procentului pe care aceasta îl reprezintă din valoarea totală eligibilă a proiectului specificată la art. 3 alin. 2 din Condițiile generale”.

Beneficiarul poate solicita actualizarea bugetară prin creșterea valorii totale a proiectului, prin includerea în totalitate a creșterii bugetare ca valoare neeligibilă în conformitate cu prevederile Condițiilor specifice: ”Modificarea valorii totale a proiectului se va putea realiza exclusiv din contribuția proprie, prin majorarea valorii neeligible a proiectului. Beneficiarul este obligat să transmită, împreună cu cererea de modificare a Contractului, și documente din care să reiasă angajamentul acestuia că va asigura, din surse proprii, fondurile suplimentare necesare, precum și disponibilitatea acestor fonduri”.

 

Descărcați aici Instrucțiunea nr. 128 AM POR

 

 

 

 

Citiți și:

Unda verde pentru construirea unor blocuri cu 43.000 mp scd

Care sunt tarifele pentru managementul proiectelor de fit-out

Spatii comerciale pe mai mult de 10 mii mp, in Bucuresti

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/oct 2019

Sus