Oferte locuri de munca top

Cum se acorda rata forfetară in proiectele cu fonduri europene

Mai multe modificări privind acordarea ratei forfetare pentru proiectele de apă și apă uzată, finanțate din fonduri europene, au intrat în vigoare, prin publicarea în Monitorul Oficial.

Astfel, sumele reprezentând finanțarea ratei forfetare se acordă beneficiarilor operatori de apă și apă uzată, de către Autoritatea de management POIM, după depunerea următoarelor documente:

* documentele care atestă respingerea dosarului de credit pentru asigurarea cuantumului ratei forfetare de către trei instituții bancare sau a organizării a cel puțin unei proceduri pentru achiziționarea de servicii financiare și în care nu s-a prezentat niciun ofertant;

* strategia tarifară aprobată prin proiectul finanțat din fonduri europene, actualizată.

Sumele se acordă atunci când nivelul în implementare a proiectului ajunge la 75%, ținând cont de capacitatea financiară de rambursare a datoriilor beneficiarilor.Acestea vor fi realizate în tranșe, conform graficului parte a acordului de finanțare a ratei forfetare, în baza cererii de acordare.

Cererea de acordare a sumelor reprezentând rata forfetară depusă de beneficiar nu poate depăși valoarea maximă a ratei forfetare astfel cum este stabilită prin contractul de finanțare.

Transmiterea cererii de rambursare

Pentru ca beneficiarul să justifice sumele solicitate prin cererea de acordare a tranșei din rata forfetară, acestuia îi revine obligația transmiterii lunar de cereri de rambursare cu valoare solicitată «0» aferente valorii tranșei acordate din rata forfetară.

Justificarea sumele acordate se face cu cheltuieli de tipul celor considerate eligibile în cererea de finanțare.

Neîncadrarea în termenele stabilite în graficul de rambursare aferent cererilor de rambursare cu valoare solicitată «0» atrage suportarea acelor cheltuieli aferente ratei forfetare din resursele proprii ale beneficiarilor, precum și recuperarea de către AM POIM a sumelor acordate și nejustificate.

Cheltuielile efectuate până la finalul perioadei de eligibilitate, cuprinse în cererile de rambursare cu valoare solicitată «0», nu mai fac obiectul altor cereri de rambursare, decât în situația în care la finalizarea proiectului, în urma stabilirii valorii reale finale, contribuția beneficiarului acceptată de către AM POIM depășește valoarea privind contribuția la proiect, stabilită prin contractul de finanțare.

Beneficiarii restituie sumele acordate și justificate reprezentând finanțarea ratei forfetare, într-o perioadă de maximum 15 ani, după o perioadă de grație de 5 ani, care curge începând cu 30 iunie 2024.

 

Descărcați aici Hotărârea nr. 349/2020 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016

 

 

 

 

 

Citiți și:

Oferta unui mare constructor declarata castigatoare, reevaluata

Centru logistic al unei mari retele de retail, extins cu 20 mil euro

Sere, spatii de depozitare si procesare, pe aproape 3 ha

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2020

Sus