Oferte locuri de munca top

Cum puteti accesa banii de la stat pentru plata angajatilor

A fost modificată procedura de decontare a indemnizației oferită de stat pentru angajatorii care au redus programul de muncă pe perioada stării de urgență sau alertă. Salariații afectați de aceasta beneficiază, conform legii, de o indemnizație de 75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru.

Modificările fac parte dintr-o Hotărâre de Guvern publicată în Monitorul Oficial.

Astfel, angajatorii vor depune o cerere la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în a căror rază teritorială își au sediul social.

În cazul unei societăți nou-înființate în perioada 1 ianuarie -15 martie 2020, din declaratația pe propria răspundere trebuie să reiasă diminuarea cifrei de afaceri realizare în raport cu luna anterioară aplicării măsurii de reducere a activității.

În situația identificării unor inadvertențe în documentele depuse, precum și în situația în care documentele depuse sunt incomplete, agențiile pentru ocuparea forței de muncă pot solicita angajatorilor clarificări scrise și/sau prezentarea de documente suplimentare.

Plata indemnizației se face prin virament în conturile deschise de angajatori la instituțiile de credit.

De asemenea, persoanele care pot beneficia la cerere de o indemnizație lunară în cuantum de 41,5% din câștigul salarial mediu brut trebui să îndeplinească următoarele condiții:

* în cazul profesioniștilor prevăzuți la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, precum și al persoanelor care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, prin înregistrarea unei reduceri a veniturilor nete realizate în luna pentru care se solicită indemnizația față de media veniturilor nete lunare din anul 2019, indiferent de valoarea acesteia;

* în cazul persoanelor care au încheiate convenții individuale de muncă, prin diminuarea orelor de muncă prestate de către acestea în cadrul cooperației.

Indemnizația se aplică persoanelor care au beneficiat de indemnizația prevăzută la art. XV alin. (1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020.

Pentru persoanele care nu au realizat venituri în anul 2019, reducerea veniturilor realizate în luna pentru care se solicită indemnizația se raportează la veniturile estimate în declarația unică, respectiv norma de venit stabilit, în anul 2020.

Pentru a beneficia de această indemnizația, trebuie depusă o cerere însoțită de copia actului de identitate și de o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condiției de acordare a indemnizației la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București.

Documentele se transmit în format electronic sau în format letric, la agențiile pentru plăți în a căror rază teritorială își au sediul social, până cel târziu în ultima zi a lunii curente pentru plata indemnizației din luna anterioară.

Plata indemnizației se efectuează în cel mult 10 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor.

Modelele de cereri și formulare electronice sunt publicate pe platforma Punctul de contact unic electronic sau pe platforma aici.gov.ro.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2021

Sus