Oferte locuri de munca top

Cum pot fi evitate neregulile in gestionarea proiectelor finantate prin POR

Un nou ghid de bune practici în domeniul achizițiilor publice a fost lansat. Prin acesta vor fi sprijiniți responsabilii cu achiziții derulate în cadrul proiectelor finanțate prin POR 2014 -2020. Ghidul a fost elaborat de ADR Oltenia, în urma modificărilor legislative din domeniu achizițiilor.

Recomandări pentru autoritățile contractante

* Împărţirea pe loturi a contractelor de achiziţie publică

Documentul Orientări pentru Responsabilii cu Achiziţiile Publice privind evitarea celor mai obişnuite erori în proiectele finanţate din fondurile structurale şi de investiţii europene, realizat de serviciile Comisiei responsabile cu achiziţiile publice, în consultare cu experţi în domeniul achiziţiilor publice din statele membre, menţionează:

Autorităţile contractante sunt încurajate să împartă contractele în loturi pentru a facilita participarea IMM-urilor la procedurile de achiziţii publice. Acestea au libertatea de a nu face o astfel de împărţire, însă în acest caz trebuie să îşi motiveze alegerea. Contractele vizând un set de produse sau servicii care servesc unui scop similar, a căror valoare combinată este atât de mare încât puţini operatori ar fi capabili să le furnizeze integral, ar trebui să fie împărţite în loturi. Acest lucru îi va permite oricărui operator care este interesat să liciteze pentru unul sau mai multe loturi.

Împărţirea unui contract în loturi sporeşte concurenţa deoarece este posibil ca autoritătile contractante să beneficieze de un număr mai mare şi o gama mai variată de ofertanţi adresându-se pieţei cu contracte mai multe şi mai mici.

* Consultarea pieţei

O consultare preliminară a pieţei implică intervievarea părţilor interesate de pe piaţă sau contactarea persoanelor care deţin informaţii în domeniul relevant, de exemplu experţi independenţi, organisme specializate, organizaţii patronale sau operatori economici.

Scopul consultării de piaţă este de a:

  1. pregăti mai bine procedura de achiziţii publice;
  2. informa întreprinderile de pe piaţa relevantă cu privire la achiziţiile publice planificate.

* Publicarea unui anunţ publicitar în SICAP, înainte de a achiziţiona în mod direct servicii, produse sau lucrări.

Înainte de a achiziţiona în mod direct servicii, produse sau lucrări, se recomandă publicarea unui anunţ publicitar în SICAP, la secţiunea specifică. Recomandarea este în mod special pentru contractele de lucrări, servicii intelectuale – SF, DALI, dirigenţie de şantier, studii, etc. dar şi pentru contractele de furnizare produse de complexitate ridicată – echipamente medicale, IT, de laborator, etc.

Recomandarea vine în contextul în care:

– prin publicarea anunţului se pot obţine economii ca urmare a faptului că pot fi interesaţi mai mulţi operatori economici de contractul de achiziţie.

– pentru achiziţiile directe care urmează să fie incluse în proiecte cu finanţare europeană, în care se constată abateri de la aplicarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, se poate reduce procentul de corecţie financiară de la 100% la 25%.

* Lansare achiziţii cu clauză suspensivă având în vedere prevederile Legii 11/2018

Se justifică introducerea unei clauze suspensive în cadrul unei documentaţii de atribuire în cazul în care derularea şi finalizarea respectivei proceduri de atribuire reprezintă o condiţie pentru obţinerea finantării pentru contractul respectiv.

 

Descărcați aici Ghidul de bune practici în domeniul achiziţiilor derulate de beneficiarii care au calitatea de autorităţi contractante şi de evitare a neregulilor în gestionarea proiectelor finanţate prin por 2014-2020

 

 

 

 

Citiți și:

Un investitor strain mai reduce din numarul de niveluri ale viitorului ansamblu

Ansamblu mixt cu cladiri de 21 niveluri, in pregatire intr-o zona turistica

Viitor ansamblu mixt, organizat pe 13 niveluri

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/nov – dec 2019

Sus