Oferte locuri de munca top

Cum pot fi accesate fonduri pentru pregatirea proiectelor de investitii

Au fost stabilite criteriile de accesare a fondurilor europene pentru pregătirea mai multor tipuri de proiecte de investiții. Sunt vizate proiectele de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice și infrastructură și servicii publice de turism.

Ghidul de accesare a fondurilor europene a fost lansat astăzi în consultare publică.

Apelul de proiecte se adresează beneficiarilor eligibili din regiunile mai puțin dezvoltate ale României (Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia).

Cererile de finanțare vor fi depuse incepand cu data aprobarii Planului de proiecte până la 31 decembrie 2020.

Va fi finanțată elaborarea următoarelor documentații tehnico-economice:

* studiul de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții;

* proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor si proiectul tehnic de execuție, inclusiv documentațiile tehnico-economice prevăzute la art. XV alin. (1) din OUG nr. 83/2016.

În funcție de tipul proiectelor, va fi acordat sprijin financiar și pentru documentații de tipul:

* plan de afaceri.

* studiu de marketing,

* studiu de oportunitate,

* studii geotehnice,

* studii pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu,

* studii arheologice,

* studii hidrologice,

* studii topografice,

* documentații cadastrale, orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din aceste domenii.

Bugetul maxim pentru elaborarea documentației tehnico-economice aferente unui proiect de infrastructură este de maximum 5% din valoarea investiției.

În ceea ce privește costurile ADR-urilor pentru managementul și implementarea proiectelor, acestea trebuie să aibă în vedere costurile necesare, indispensabile realizării proiectului și să le stabilească în mod rezonabil. Valoarea pentru managementul și implementarea proiectelor este de maximum 5% din valoarea eligibilă a proiectului.

Valoarea finanțării nerambursabile pentru proiectul depus de fiecare ADR în parteneriat cu UAT-urile este maximum 100% din valoarea eligibilă a proiectului și va fi calculată și completată în aplicația MySMIS2014 de către solicitant.

 

Descărcați aici Ghidul de finanțare POAT

 

 

 

 

 

Citiți și:

Peste 10 mii mp spatii comerciale, in pregatire in provincie

Peste 10 mil euro pentru constructii intr-un mare depozit de deseuri

Peste 3 ha din provincie, parcelate pentru amplasarea de locuinte

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2020

Sus