Oferte locuri de munca top

Cum poate fi finantata din fonduri europene intretinerea peisagistica

Operatorii care se ocupă de activități de întreținere peisagistică vor putea accesa fonduri europene în noua perioadă de programare 2021-2027.

Aceștia nu au avut alocări dedicate în programele anterioare.

Totuși, până în prezent, operatorii economici având codul CAEN 8130 Activități de întreținere peisagistică au beneficiat de finanțare, printre altele, prin programul Start Up Nation finanțat din Programul Operațional Capital Uman, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală în cadrul măsurii 312 Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi.

De asemenea, au avut oportunitatea de a participa la proceduri de achiziție publică lansate în cadrul proiectelor de investiții finanțate din Programul Operațional Infrastructură Mare, Programul Operațional Regional sau Programul Operațional Competitivitate.

Viitor cartier de vile, pe locul unei foste ferme avicole

Fonduri europene disponibile pentru perioada de programare 2021-2027

În cadrul programelor operaționale regionale aferente perioadei de programare 2021-2027, activitățile de întreținere peisagistică pot fi eligibile dacă se încadrează în intervențiile ce vizează regenerare urbană și securitatea spațiilor publice, respectiv reabilitarea spațiilor publice urbane.

Proiectele avute în vedere pot cuprinde investiții atât asupra unor spații verzi existente, cât și asupra unor terenuri dezafectate, abandonate, degradate, propuse spre a fi transformate în spații verzi definite de legislația națională (amenajarea parcurilor, grădinilor, scuarurilor, spații verzi pentru agrement etc., incluzând infrastructura tehnico-edilitară aferentă).

În Programul Operațional Competitivitate, în cadrul Axei prioritare 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale şi asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, în perioada următoare se vor finanţa „Investiții în activități productive” acţiunea 4.1.1.

Conform prevederilor Ghidului solicitantului aferent acțiunii 4.1.1, Codul CAEN 8130 – Activități de întreținere peisagistică, care figurează în clasa N – Activități de servicii administrative și de activități de servicii suport se regăsește pe lista domeniilor de activitate eligibile pentru accesarea de finanțare pentru investiții în activități productive.

Ulterior publicării variantei finale a Ghidului solicitantului, cei interesați vor avea la dispoziție, până la lansarea apelului, o perioadă de timp pentru pregătirea proiectului în vederea depunerii acestuia.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/ martie 2022

Sus