Oferte locuri de munca top

Cum impacteaza abrogarea regulamentului privind continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol dezvoltarea constructiilor?

av. Mihaela Ispas, Senior Associate PeliFilip

av. Mihaela Ispas, Senior Associate PeliFilip

Antonia Nica, Associate PeliFilip

Antonia Nica, Associate PeliFilip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În data de 26 februarie 2018, Ordinul nr. 897/798/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul documentaţiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol („Ordinul 897/2005”) a fost abrogat de Ordinul nr. 377/2017/218/2018 privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 897/798/2005 („Ordinul 218/2018”).

Sediul materiei privind procedura de scoatere din circuitul agricol a terenurilor agricole este reprezentat în principal de legea nr. 18/1991 privind fondul funciar („Legea Fondului Funciar”). Potrivit acestui act normativ, amplasarea noilor construcţii de orice fel se face în intravilanul unităţilor administrativ-teritoriale, fiind interzisă amplasarea acestora pe terenurile agricole din extravilan, pe cele amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare, precum şi pe cele plantate cu vii şi livezi, parcuri naţionale, rezervaţii, monumente, ansambluri arheologice şi istorice.

Legea Fondului Funciar include o serie de excepții, motivate de scopul sau efectul construcțiilor respective.

Astfel, cu titlu excepțional, este permisă amplasarea în extravilan, printre altele, a următoarelor construcții:

(i)anumite obiective de investiții care fac obiectul unor proiecte publice sau private și care pot genera efecte poluante factorilor de mediu,

(ii) construcţii care servesc activităţile agricole și/ sau serviciile conexe,

(iii) construcții cu destinaţie militară, căile ferate, şoselele de importanţă deosebită, liniile electrice de înaltă tensiune, forarea şi echiparea sondelor, lucrări aferente exploatării ţiţeiului şi gazului, conducte magistrale de transport gaze sau petrol, lucrările de gospodărire a apelor, canalizare şi realizarea de surse de apă,

(iv) construcții pentru îmbunătăţiri funciare şi regularizarea cursurilor de apă, respectiv: irigaţii, desecări, taluzări, protecţia malurilor şi altele asemenea,

(v) înființarea culturilor energetice non-agricole, etc.

Potrivit Legii Fondului Funciar, ca regulă, amplasarea construcțiilor în extravilan este condiționată de obținerea autorizației de construire și de aprobarea scoaterii din circuitul agricol a terenurilor agricole, astfel încat acestea să dobândească caracterul de teren construibil.

Anterior intrării în vigoare a Ordinului 218/2018, condiţiile de amplasare a construcţiilor, competenţele instituţiilor abilitate pentru aprobarea scoaterii terenurilor din circuitul agricol, precum și conţinutul documentaţiei pentru obţinerea aprobării de scoatere a terenurilor din circuitul agricol erau reglementate de Ordinul 897/2005 împreună cu Legea Fondului Funciar.

Adoptarea Ordinului 218/2018 are loc ca urmare a implementării prevederilor legii nr. 186/2017 pentru modificarea şi completarea Legii Fondului Funciar („Legea 186/2017”), potrivit cărora procedura privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor astfel cum a fost reglementată de Legea Fondului Funciar, va fi aprobată prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a respectivei legi.

Necesitatea adoptării Ordinului 218/2018 derivă din dorința de a abroga prevederile referitoare la procedura scoaterii din circuitul agricol anterior adoptării noii proceduri incorporate în Legea Fondului Funciar prin Legea 186/2017.

Ce impact generează abrogarea Ordinului 897/2005 asupra posibilității de construire în zonele agricole din extravilan, in condițiile în care Ordinul 218/2018 nu conține alte prevederi legale in afară de cele referitoare la abrogarea Ordinului 897/2005?

Dat fiind faptul că Ordinul 897/2005 implementa prevederile Legii Fondului Funciar, din punct de vedere legal efectul este limitat, întrucât nu se creează niciun vid legislativ – în primul rând, ordinul este un act normativ inferior unei legi, iar în al doilea rând atât condiţiile de amplasare a construcţiilor, cât și competenţele instituţiilor abilitate sunt deja stabilite prin Legea Fondului Funciar.

Cu alte cuvinte, abrogarea Ordinului 897/2005 nu afectează posibilitatea construirii pe terenurile agricole situate în extravilan, atâta timp cât sunt respectate prevederile Legii Fondului Funciar referitoare la tipurile de construcții care pot fi amplasate în extravilan și condițiile de construire.

Din punct de vedere practic, vor apărea însă dificultăți generate de eliminarea prevederilor detaliate referitoare la conținutul documentației pentru aprobarea scoaterii terenurilor din circuitul agricol, precum și a altor cerințe relevante (precum plata taxelor pentru fondul de ameliorare a fondului funciar). Din acest motiv, este benefic ca legiuitorul să introducă în scurt timp noi prevederi care să reglementeze conținutul documentației și celelalte aspecte reglementate anterior de Ordinul 897/2005, în completarea dispozițiilor din Legea Fondului Funciar.

 

Acest articol nu reprezintă consultanţă juridică. Pentru mai multe informaţii vă rugăm să vă adresaţi office@pelifilip.com.

 

Citiți și:

Nou proiect de construire hipermarket, locuinte si spatii de birouri in Bucuresti

Proiecte viitoare ale unor dezvoltatori rezidentiali din Bucuresti

22 mil euro pentru reabilitarea unei cazarme

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 1/martie 2018

Sus