Oferte locuri de munca top

Cum au fost modificate normele pentru controlul ex ante

Au intrat în vigoare mai multe modificări ale Normelor metodologice pentru funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii.

Astfel, metodologia de selecție va fi aplicată zilnic, în toate situațiile în care numărul de solicitări în vederea realizării controlului ex-ante de către ANAP este mai mare decât procentul de 5% aplicat la numărul procedurilor de atribuire aferente contractelor cu o valoare estimată mai mare decât pragul stabilit de legislație pentru realizarea achiziției directe, încărcate de către autoritățile contractante în SEAP în ziua precedentă.

Totodată, includerea în programul de verificare, ca urmare a aplicării metodologiei de selecție, se va face în funcție de încadrarea în categoriile de risc, în ordine descrescătoare, de la risc foarte ridicat la risc scăzut, ținând cont de îndeplinirea unor condiții cum ar fi:

a) distribuirea în mod echilibrat a procedurilor de atribuire selectate în vederea controlului ex ante în funcție de numărul celor inițiate de o autoritate contractantă într-o anumită perioadă de timp;

b) distribuția geografică a autorităților contractante;

c) gradul de încărcare al echipelor de verificatori ex ante.

De asemenea, notificarea intenției de a iniția procedura de negociere fără publicare prealabilă, respectiv de a modifica contractul, însoțită de solicitarea de control ex-ante, va fi transmisă către ANAP prin mijloacele de comunicare prevăzute în cap. II secțiunea a 5-a din Legea nr. 98/2016 sau prin intermediul SEAP, simultan cu transmiterea invitațiilor către operatorii economici vizați între data transmiterii notificării la ANAP și cea pentru începerea demersurilor aferente derulării negocierii/modificării contractuale.

Noi prevederi pentru domeniul de aplicarea a controlului ex ante și organizarea sa la nivelul ANAP

Conform modificărilor în vigoare, metodologia de selecție are la bază evaluarea riscului asociat procedurilor de atribuire a contractelor și, pe baza rezultatului obținut prin aplicarea unor filtre, criterii și indicatori de risc, se realizează includerea acestora în programul de verificare.

În cazul procedurilor de atribuire inițiate prin SEAP, solicitarea de control ex-ante se consideră înregistrată dacă aceasta a fost încărcată în SEAP odată cu documentația de atribuire, în secțiunea dedicată strategiei de contractare.

În cazul modificărilor contractuale, metodologia de selecție se aplică zilnic asupra cererilor primite de la autoritățile contractante și înregistrate la ANAP în ziua precedentă, urmărindu-se încadrarea în țintele anuale, în funcție de rezultatul obținut prin aplicarea unor filtre, criterii și indicatori de risc.

 

Descărcați aici Modificarile aduse normelor metodologice pentru functia de control ex ante

 

Login Required

 

 

Citiți și:

Va fi ales antreprenorul general pentru construirea a circa 30 mii mp spatii logistice

Proiectare de 120 de mil lei, pentru conducte de gaze

O strada va fi complet transformata cu fonduri europene

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/ iul-aug 2019

Sus