Oferte locuri de munca top

Cum ar putea fi rezolvata problema formularelor si copiilor dupa actele originale

Autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale ar putea fi obligate să pună la dispoziția cetăţenilor în format fizic, dar şi electronic, modele de formulare sau cereri aferente tuturor serviciilor publice furnizate. Aceasta, conform unei propuneri legislative pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 41/2016.

În plus față de aceasta, autoritățile și instituţiile publice vor trebui să asigure, în mod gratuit, fotocopierea actelor, cererilor sau formularelor pe care le solicită, altele decât cele emise de către instituţii publice sau organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.

Cele două măsuri vor fi aplicate inclusiv de către persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică. Astfel, se garantează aceste facilităţi pentru toată sfera serviciilor publice, atât la nivel central cât şi la nivel local, prestate de stat sau operatori privaţi.

Inițiatorii susțin că, în prezent, deşi s-au aprobat de-a lungul timpului mai multe acte normative pentru debirocratizarea administraţiei publice, aceasta încă solicită cetăţenilor copii în format fizic pentru diverse acte, cereri, formulare. În acest sens, dispoziţiile în vigoare sunt lipsite de aplicabilitate practică, atât timp cât autorităţile îi obligă pe cetăţeni să vină cu copii de pe diverse acte, altele decât cele emise de către instituţii publice sau organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.

Solicitarea copiilor după diverse acte încetineşte şi îngreunează excesiv procesul de prestare a serviciilor publice, cu atât mai mult cu cât, în unele locuri, serviciile de fotocopiere nu sunt deloc accesibile. De asemenea, trebuie reţinut şi faptul că programul cu publicul este unul limitat, cetăţenii nereuşind de cele mai multe ori să fotocopieze actele şi să revină la instituţia publică în aceeaşi zi, în intervalul de lucru cu publicul, mai susțin inițiatorii.

Propunerea legislativă se află în prezent în consultare publică.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus