Oferte locuri de munca top

Cum ar putea fi construite cladiri pe locul imobilelor istorice

Un grup de 38 de parlamentari AUR a propus modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

”În așteptarea intrării în vigoare a Codului Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor, care promite să aducă anumite rezolvări problemelor din domeniul protejării patrimoniului construit, venim cu modificări în speranța că vor fi ameliorate anumite probleme particulare ce nu pot aștepta până la intrarea în vigoare a Codului”, afirmă inițiatorii noului proiect.

Construcții noi în locul imobilelor istorice

Aceștia propun ca în situația în care, în locul construcțiilor demolate, foste monumente istorice ori clădiri aflate în zonele de protecție a monumentelor și în zone construite protejate, solicitantul va edifica o nouă construcție, autorizația de construire va putea fi eliberată numai dacă noua construcție va fi realizată în stilul arhitectural specific zonei și nu va afecta înfățișarea istorică a zonei.

Protecția patrimoniului

Legile nu au făcut diferențe între domeniul construcțiilor și cel al protejării imobilelor istorice, reducând astfel la minimum posibilitatea organismelor sociale interesate în protejarea patrimoniului de a acționa pentru salvarea imobilelor istorice degradate/demolate în mod abuziv, afirmă parlamentarii AUR.

Ca urmare, noul proiect propune ca organismele sociale să aibă termen pentru formularea plângerii prealabile de 9 luni, de la data ultimei operațiuni de publicitate. Totodată, termenul pentru introducerea cererilor de anulare, de suspendare, de intervenție accesorie sau de intervenție principală să fie de 1 an, de la data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau de la data expirării termenului legal de soluționare a plângerii.

Sancțiuni mai dure

Noul proiect propune și sancțiuni mai dure pentru cei care distrug patrimoniul construit.

Cladire mixta, cu circa 240 apartamente, in curs de autorizare

Potrivit acestui proiect, constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la trei luni la un an sau cu amendă:

executarea fără autorizație de construire sau de desființare ori cu nerespectarea acestora,

– continuarea executării lucrărilor după dispunerea opririi lor de către organele de control, precum și

– întocmirea ori semnarea documentațiilor tehnice și a proiectelor tehnice, a documentațiilor de execuție pentru alte specialități decât cele certificate prin diploma universitară.

Pentru primele două infracțiuni, pedeapsa ar urma să fie închisoare de la 1 la 3 ani, atunci când lucrările au ca rezultat desființarea totală sau parțială a imobilelor istorice.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista Arena Construcțiilor nr. 7/octombrie 2023

Revista Arena Constructiilor octombrie 2023

Sus