Oferte locuri de munca top

Cum a fost simplificata aplicatia MySmis

Au fost luate primele măsuri de simplificare a aplicației MySmis, ce au scopul de a ușura procesul de depunere a proiectelor.

Măsurile implementate cuprind următoarele:

* A fost eliminată componenta descriptivă a CV-ului, fiind necesară doar încărcarea electronică a CV-ului, în format PDF, și a documentelor justificative;

* A fost eliminată cerința semnăturii olografe de pe CV și a ștampilei „CONFORM CU ORIGINALUL”, precum și a altor adnotări. Acum este necesară doar semnarea electronică a documentelor;

* A fost actualizat nomenclatorul de coduri COR (Clasificarea Ocupațiilor din România);

* A fost implementată denumirea unitară a apelurilor deschise;

* Au fost introduse statistici pentru fiecare apel;

* A fost introdusă o secțiune pentru asistența utilizatorului, cu legături către Manuale MySMIS, Asistență/Helpdesk.

În perioada următoare, o serie de alte măsuri de simplificare va fi implementată pentru fiecare modul în parte. Beneficiarii vor fi notificați în cadrul aplicației cu privire la modificările făcute.

În același timp, se lucrează la corelarea măsurilor de simplificare din aplicație cu toată documentația tehnică (ghiduri, manualul beneficiarului, orientări generale etc.).

„În acest moment, în cadrul MIPE se lucrează concomitent la debirocratizarea aplicației informatice MySMIS, la introducerea  mecanismului de costuri simplificate, dar și la simplificarea procedurilor specifice procesului de accesare – implementare a fondurilor europene”, a declarat Cătălina Bădoiu, secretar de stat în cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, coordonator al Comisiei de Tăiat Hârtii din cadrul MIPE.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2021

Sus