Oferte locuri de munca top

Cu sau fara acordul vecinilor pentru autorizatiile de construire

Dreptul vecinilor de a-și da acordul pentru emiterea unor autorizații de construire ar putea fi restrâns.

Un proiect de lege care propune ca acordul vecinilor să fie necesar doar în anumite cazuri a fost înaintat la Senat de către mai mulți parlamentari AUR.

Acordul vecinilor ar urma să fie obligatoriu numai pentru obținerea autorizațiilor de construire pentru construcţiile care nu se încadrează în prevederile Planului Urbanistic General (PUG) sau ale Planului Urbanistic Zonal (PUZ) aflate în valabilitate şi cu respectarea prevederilor din Codul civil.

De ce este ar fi necesară această completare

Dacă soluţia de fundare şi construire aleasă, confirmată prin expertiză tehnică, nu presupune lucrări de consolidare la construcţiile vecine şi toate lucrările de punere în siguranţă a şantierului sunt amplasate exclusiv pe parcela pe care se realizează construcţia, fără a afecta fizic parcelele vecine, se poate aprecia că nu este necesar acordul vecinilor, consideră inițiatorii noului proiect legislativ.

Ei consideră că acest acord pare inutil şi prin prisma faptului că acordul vecinului nu scuteşte pe cel implicat de realizarea unei construcţii (beneficiar, constructor, proiectant) de repararea prejudiciilor provocate vecinilor prin culpă proprie, în situaţia unor astfel de prejudicii aplicându-se prevederile art. 1349 Cod Civil privind răspunderea delictuală.

Un dezvoltator local pregateste un nou proiect rezidential

Există și situaţii în care poate fi creat vecinilor un disconfort generat de incompatibilităţi între funcţiunea preexistentă şi cea propusă, atât atunci când se aduc modificări de destinaţie a spaţiilor în interiorul unei clădiri, cât şi când funcţionalitatea unei construcţii noi este incompatibilă cu caracterul şi funcţionalitatea zonei în care urmează să se integreze. Cauzele cele mai frecvente sunt cele legate de afectarea funcţiunii de locuit prin implementarea unor funcţiuni incompatibile din cauza zgomotului, circulaţiei, degajării de noxe, etc.

Prin urmare, având în vedere că acordul vecinilor nu exonerează de răspundere în cazul producerii unor pagube în urma realizării construcţiilor şi că acesta nu poate prima în faţa reglementărilor urbanistice privind amplasarea de noi funcţiuni lângă cele existente, inițiatorii subliniză faptul că aceasta ar putea favoriza comportamente abuzive din partea unor vecini de rea credinţă, neoferind în fapt o protecţie suplimentară acestora, de aici și necesitatea completării legii.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus