Oferte locuri de munca top

Cu ce salarii vrea CNIR sa atraga angajati

Vor începe angajările la noua Companie Naţională de Investiţii Rutiere S.A (CNIR SA). Bugetul companiei a fost votat de acționari și a fost trimis Guvernului spre aprobare. Acest buget va permite ca CNIR să devină operațională. După ce vor fi semnate contractele de muncă pe durată nedeterminată CNIR va prelua primele proiecte de la CNAIR.

Săptămâna aceasta se încheiate contractele cu primii specialiști pe termen determinat (patru luni), după cum a anunțat directorul general interimar Cătălin Urtoi.

Potrivit grilei de salarizare, în cadrul Companiei Naționale de Investiții Rutiere salariile brute lunare vor începe de la 3.508 de lei pentru muncitori necalificați și vor ajunge la 14.542 lei pentru directori, la care se adaugă o listă întreagă de sporuri.

Nr crt. STRUCTURA DE PERSONAL MESERIA, FUNCŢIA CONDIŢII DE STUDII LIMITE SALARIZARE
MINIM MAXIM
  MUNCITORI      
1 NECALIFICAŢI G / M 3508 3779
2 CALIFICAŢI G / M 3511 4737
ȘOFERI / ȘEF COLOANĂ:      
3 ȘOFER G/ M 3665 5349
4 ȘEF COLOANĂ AUTO M 3508 4641
 PERSONAL TEHNIC, ECONOMIC DE SPECIALITATE ŞI ADMINISTRATIV 
B.1. PERSONAL DE EXECUTIE 
5    LABORANT M 3508 4609
6    MAGAZINER, FUNCȚIONAR, ARHIVAR M 3508 4609
7    REFERENT RESURSE UMANE, INSPECTOR IN DOMENIUL S.S.M, TEHNICIAN, CONTABIL, ANALIST ASISTENT, SECRETAR, ASISTENT MANAGER M 3576 6245
8      SUBINGINER, ECONOMIST COLEGIU, INGINERI COLEGIU, SPECIALIST RESURSE UMANE, EXPERT IN SECURITATE SI SANATATE IN MUNCĂ, SSD 4678 7222
9      PROGRAMATOR ASISTENT, ADMINISTRATOR REŢEA, S 4814 8916
10       INGINER, INGINER DIPLOMAT, ECONOMIST, CHIMIST, FIZICIAN,, MATEMATICIAN,GEOLOG,TOPOGRAF, ANALIST,PROGRAMATOR, SPECIALIST RESURSE UMANE, SPECIALIST RELATII PUBLICE, SPECIALIST RELATII SOCIALE, EXPERT IN SANATATE SI SECURITATE IN MUNCĂ, EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE, CONSILIER JURIDIC, TRADUCĂTOR, AUDITOR INTERN, ECOLOG, ASISTENT MANAGER, INGINER DE SISTEM, INSPECTOR ECONOMIST ÎN GESTIUNE ECONOMICĂ, REFERENT DE SPECIALITATE,ARHIVIST,ARHEOLOG, JURISCONSULT, GEOGRAF, CARTOGRAF, CONSULTANT CTE , ADMINISTRATOR BAZE DE DATE, RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL, OFIȚER DE LEGĂTURĂ PENTRU SECURITATEA INFRASTRUCTURII CRITICE NAȚIONALE/EUROPENE S      4814        8916
11       INGINER ÎN DOMENIUL INGINERIE CIVILĂ, PROGRAMATOR ÎN DOMENIUL SOFTWARE S 4823 9838
12       CONSILIER DIRECTOR GENERAL, CONSILIER DIRECTOR GENERAL ADJUNCT S     7689 14542

 

Nr crt. STRUCTURA DE PERSONAL MESERIA, FUNCŢIA CONDIŢII DE STUDII LIMITE SALARIZARE IC %
MINIM MAXIM
B.2. PERSONAL DE CONDUCERE
13 ŞEF COMPARTIMENT SSD/S ÎNCADRAREA LA OCUPAŢIA DE BAZĂ 15-30
14 ŞEF BIROU S ÎNCADRAREA LA OCUPAŢIA DE BAZĂ 30
15 ŞEF SERVICIU, ȘEF LABORATOR S ÎNCADRAREA LA OCUPAŢIA DE BAZĂ 35
16 SEF DEPARTAMENT, SEF UNITATE DE IMPLEMENTARE PROIECTE (UIP) S 5838 9954 40
17 DIRECTOR ADJUNCT S 5999 11388 45
18 DIRECTOR S 7689 14542 45
19  DIRECTOR GENERAL ADJ. S 7689 14542 50

 

Sporuri ce se adaugă la salariul de bază:

* spor pentru vechimea în muncă astfel:

– 3-5 ani – 12%;

– 5-10 ani – 14%;

– 10-15 ani – 18%;

– 15-20 ani – 21%;

– 20- 30 ani – 25%;

– Peste 30 de ani – 30%.

TOPUL DRUMARILOR: Pe trend ascendent, spre un adevarat boom

* spor pentru categorii de activitati (implementare, suport direct, suport indirect):

Pentru activitatile desfasurate la nivelul CNIR SA, salariații beneficiază de un salariu de baza (de incadrare), stabilit in limitele grilei de salarizare, majorat cu un spor la salariu, dupa cum urmează:

– Cu 30% pentru salariații care desfășoară activități de implementare.

– Cu 20% pentru salariații care desfășoară activități de suport direct.

– Cu 10% pentru salariații care desfășoară activități de suport indirect.

Stabilirea activitatilor de implementare, suport direct și suport indirect se va face prin decizia directorului general, pastrând principiile care au stat la baza grilei de salarizare.

Salariații care ocupă funcții de consilier juridic, economist, specialist relatii publice, tehnicieni, ecolog, arheolog, care desfășoara activitatea în cadrul structurilor funcționale cu atribuții de implementare, beneficiază de majorările corespunzătoare activităților de suport direct. Salariații care ocupă funcția de asistent manager beneficiază doar de majorare corespunzătoare activității de suport indirect.

Aceste prevederi nu se aplică personalului cu funcții de conducere din cadrul structurilor funcționale a căror încadrare la funcția de bază este cea precizată anterior.

* spor pentru performanță în activitate:

– Prin decizia directorului general, în cazuri temeinic justificate, în baza unor rapoarte întocmite de șefii ierarhici superiori, salariile de încadrare majorate cu sporul pentru categorii de activități(10%, 20%, 30%) vor putea fi majorate, în mod suplimentar cu un procent de până la maxim 45%, astfel încât majorarea totală aplicată să nu depășească 75% pentru activități de implementare, 65% pentru activități de suport direct și 55% pentru activități de suport indirect, raportat la salariul negociat inițial în limitele grilei de salarizare.

– Temeiul drepturilor salariale acordate în baza prevederilor de mai sus, se va evalua periodic, la fiecare 6 luni. În urma evaluării, acest spor va putea fi menținut, diminuat, majorat sau eliminat, după caz

Peste 56 mil euro, pentru lucrari rutiere intr-un municipiu

* spor CFP/CFG/control intern/audit intern – 30%;

* spor de fidelitate – 15% după primi 5 ani de angajare neîntreruptă în cadrul CNIR SA;

* alte sporuri legale;

* plata orelor suplimentare, orele prestate în weekend, de noapte și sărbătorilor legale conform Legii 53/ 2003 – Codul Muncii.

Toți salariații vor beneficia de tichete de masa, tichete cadou și vouchere de vacanță conform legii și încadrărilor în BVC.

Tichetele cadou vor fi acordate astfel:

* 8 martie – Ziua Femeii – 300 lei;

* Sărbătorile Pascale – 550 lei;

* 1 iunie – Ziua copilului – 300 lei/fiecare copil al anagajatului;

* Sărbătorile de Crăciun – 550 lei/salariat + 300 lei/fiecare copil al angajatului.

Voucherele de vacanță vor fi acordate în cuantum egal cu un salariu minim pe economie – 3300 lei/an.

Nota : Față de nivelul minim și maxim al actualei grile a CNAIR SA, în propunerea de grila pentru CNIR SA pentru anul 2023, s-a prevăzut o majorare a nivelelor de salarizare cu maxim 10%, reprezentând rata inflației referentă anului în curs.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista Arena Construcțiilor nr. 7/octombrie 2023

Revista Arena Constructiilor octombrie 2023

Sus