Oferte locuri de munca top

Cu 80 mil euro mai mult pentru investitii in porturi

Cu peste 80 milioane de euro a fost majorat bugetul din cadrul Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în infrastructura portuară și în infrastructura locală intermodală/multimodală, potrivit unui ordin al ministrului Transporturilor, publicat în Monitorul Oficial.

Astfel, bugetul estimat al schemei alocat pentru investițiile în infrastructura portuară este de 729.950.000 euro, față de cel estimat inițial, de peste 647 milioane euro.

Noul buget reprezintă fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul de coeziune (328.015.000 euro) și prin Fondul european de dezvoltare regională (292.442.500 euro), precum și fonduri de cofinanțare publică asigurate de la bugetul de stat/bugetul local (109.492.500 euro).

Numărul estimat de beneficiari de ajutor de stat pentru investițiile în infrastructura portuară în cadrul prezentei scheme este de 100.

Obiectivul schemei constă în acordarea de ajutoare de stat pentru realizarea de investiții în porturile maritime și interioare, precum și în terminalele intermodale/multimodale situate în alte locații decât în porturi, în vederea atingerii obiectivelor asumate de România în cadrul axelor prioritare 1 și 2 din cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014 -2020.

Beneficiarii investițiilor în infrastructura portuară

Potențialii beneficiari de ajutor de stat în cazul investițiilor în infrastructura portuară sunt:

a) companiile naționale care administrează infrastructura portuară definite conform legislației în vigoare;

b) alți administratori de infrastructură de transport naval;

c) operatorii portuari privați;

d) autoritățile publice locale;

e) Ministerul Transporturilor, prin direcția de specialitate aferentă sectorului naval.

Beneficiarii investițiilor în infrastructura locală intermodală/multimodală

Potențialii beneficiari de ajutor de stat în cazul investițiilor în infrastructura locală intermodală/multimodală sunt: autoritățile locale sau regiile/serviciile care administrează terminalele intermodale/multimodale situate în locațiile prioritizate3 de Master Planul General de Transport al României.

Ce condiții trebuie îndeplinite

Pentru a primi finanțare în cadrul schemei, beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să nu fie întreprinderi în dificultate;

b) să nu facă obiectul unui ordin de recuperare emis în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene prin care un ajutor de care au beneficiat a fost declarat ilegal și incompatibil cu piața internă, cu excepția cazului în care acest ordin a fost executat sau ajutorul a fost rambursat, inclusiv dobânzile aferente;

c) și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat și bugetului local în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;

d) reprezentantul legal nu a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forță de lucru judecat;

e) nu au fost subiectul unei judecăți de tip lucru judecat pentru fraudă, corupție, implicarea în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene;

e) reprezentantul legal al solicitantului nu este subiectul unui conflict de interese, astfel cum este definit în legislația națională;

f) solicitantul demonstrează capacitate de implementare (tehnică și administrativă);

g) solicitantul demonstrează capacitatea și asigurarea cofinanțării proiectului.

Prezenta schemă se aplică până la data de 31 decembrie 2020, cu posibilitatea prelungirii până la 31 decembrie 2022, în condițiile respectării legislației naționale și europene în domeniul ajutorului de stat. Ajutoarele în cadrul schemei se pot plăti până la data de 31 decembrie 2023.

 

Descărcați aici Schema de ajutor de stat

 

 

 

 

Citiți și:

Un cunoscut producator de materiale de constructii planuieste un ansamblu rezidential in Capitala

Viitor proiect rezidential de lux in zona verde din nordul Bucurestiului

Un mare constructor strain pregateste dezvoltarea unui ansamblu rezidential

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/ iul-aug 2019

Sus