Oferte locuri de munca top

Cu 50 mil de euro o firma modernizeaza gradinite din Sectorul 2

Lucrările de modernizare a grădinițelor din Sectorul 2 al Capitalei vor continua și în acest an. Intervențiile au o valoare de aproximativ 50 milioane de euro.

Acestea vor fi realizate în cadrul lotului 2 din contractul „Modernizarea infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar aflate în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar – Sector 2 București”.

Autoritatea contractantă, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar a atribuit acordul-cadrul aferent lotului 2 societății Palex Construcții Instalații SRL.

Societatea a fost înregistrată pe numele asociatului unic Iordache Liliana-Adina, care în urmă cu un an a cesionat toate părțile sociale către Dumitru Alexandru-Paul (40%) și Dănănău Leana, n.1949, (60%).

Lotul 2 cuprinde servicii de proiectare (întocmirea D.T.A.C., D.T.O.E., a documentației de avizare, a proiectelor tehnice, a detaliilor de execuție, verificare tehnică de specialitate și asistență tehnică din partea proiectantului) și lucrări de reparații, intervenție, consolidări, PSI, inclusiv furnizarea, montarea și punerea în funcțiune a dotărilor necesare pentru modernizarea infrastructurii unităților de învățământ preuniversitar (inclusiv imobile din zone protejate) și a altor imobile aflate în administrarea DGAPI Sector 2 București.

Acordul cadru pentru Lotul 2 are valoarea maximă de 236.508.397 lei, fără TVA.

Lotul 1 al contractului, ce cuprinde aceleași tipuri de lucrări, a fost atribuit în luna august 2019 către aceeași societate, având o valoarea 231.483.651 lei, fără TVA.

Potrivit anunțului, anumite părți ale contractului vor fi subcontractate după cum urmează:

* Concelex SRL – procent subcontractare 5%

– lucrări de instalații parțiale 0,15%

– proiectare instalații 4,60%

– execuție de lucrări de construcții și instalații 0,04%

– lucrări de ignifugare a materialelor combustibile 0,60%

– proiectare arhitectură structură și instalații.

* Palex Construcții Instalații SRL –  procent subcontractare 11,98%

– instalare, montare, respectiv punere în funcţiune cazane Pmax <= 400Kw, inclusiv instalaţii de automatizare

– proiectare instalaţii electrice curenţi tari; proiectare instalaţii electrice curenţi slabi voce-date, detecţie incendiu; proiectare instalaţii termice/ climatizare/ ventilare; proiectare instalaţii sanitare şi stingere incendiu

– prestare de servicii lucrări de construcţii şi instalaţii

– lucrări de construcții civile

– instalarea şi întreţinerea sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor (cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorate cu efect de seră)

– instalarea şi întreţinerea sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu

– încercări de echipamente şi instalaţii electrice de joasă tensiune

– proiectare şi execuţie lucrări de gaze

– verificare de proiecte pentru toate specialitățile tehnice (arhitectură, rezistență, instalații și altele)

– lucrări de construcții civile

– proiectare instalații electrice curenți tari, proiectare instalații electrice curenți slabi voce – date, detecții incendiu, proiectare instalații termice/climatizare/ventilare, proiectare instalații sanitare și stingere incediu.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus