Oferte locuri de munca top

Cresterea salariului minim garantat la 3700 lei, in consultare publica

Până pe 6 iunie este în consultare publică proiectul de HG de majorare a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Creșterea va fi valabilă începând cu data de 1 iulie 2024.

Astfel, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată ar urma să ajungă la 3.700 lei lunar, ceea ce reprezintă o creștere de 12,12%, față de luna iunie 2024.

Din luna iulie tariful orar va fi de 22,024 lei/oră pentru un program complet de lucru de 168 ore/lună.

În prezent, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este stabilit la 3.300 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 165,333 ore, în medie pe lună, reprezentând 19,960 lei/oră.

În România beneficiază de salariul minim brut garantat în plată un număr de circa

760.000 de salariați, ceea ce reprezintă un procent de 13,9 % din numărul total de salariați activi.

De majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la 3.700 de lei vor beneficia un număr de 1.871.266 salariați.

Creșterea salariului minim poate avea efecte pozitive asupra ocupării în sectoarele în care există cerere de forță de muncă datorită faptului că munca devine mai atractivă pentru anumite categorii de salariați (femei, tineri,etc.).

Majorarea salariului de baza minim brut pe tara influențează, pe lângă cei 1.871.266 de salariați direct afectați, și mult mai multe drepturi și obligații, cum ar fi:

– modificarea salariului de baza minim brut pe țară determină creșterea contribuției pentru persoane cu handicap neîncadrate întrucât acest calcul se raportează la salariul minim;

– modificarea bazei anuale de calcul al contribuției de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente/drepturi de proprietate intelectuală întrucât venitul ales de contribuabil nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară;

– majorarea plafonului în funcție de care persoanelor fizice ce obtin venituri non-salariale le poate reveni obligația de a plăti contribuții de asigurări sociale și asigurări sociale de sănătate întrucât aceste plafoane se determină în funcție de nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare la termenul de depunere a declarației unice pentru veniturile estimate;

– majorarea normelor de venit pentru veniturile din activități independente impuse pe baza normelor de venit. Norma de venit pentru fiecare activitate desfășurată de contribuabil nu poate fi mai mică decât salariul de baza minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii acesteia, înmulțit cu 12;

– modificarea salariului de baza minim brut pe țară determină creșterea punctului de amendă întrucât acesta se raportează la salariul minim.

Măsura creșterii salariului minim afectează multiple sectoare de activitate cum ar fi comerțul, transporturile și întreprinderile mici și mijlocii unde nivelul salariilor este mai mic față de medie cu influențe asupra creșterii cheltuielilor cu forța de muncă.

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2024

Sus