Oferte locuri de munca top

Cresterea costului de construire in proiectele publice va fi suportata de stat

Peste 11.260 proiecte de investiții finanțate din fonduri publice sunt afectate de creșterea costului de construire.

Ca urmare Guvernul va aloca circa 5,16 miliarde de lei, suplimentare din bugetul de stat, până la sfârșitul acestui an, pentru majorarea valorii contractelor (fisier atasat).

Pe această măsură există un acord în Guvern și în coaliția de Guvernare, a declarat Cseke Attila, ministrul Dezvoltării.

El a spus: „Este un cost care trebuie asumat astfel încât să nu pierdem banii publici investiți deja în proiecte care ar putea rămâne neterminate, în proiecte care ar putea, altfel, rămâne pe hârtie”.

Beneficiază de ajustare contractele care erau în procedură de achiziție în momentul în care s-a aprobat Ordonanța 15 /2021.

”Ordonanța 15 viza contracte aflate în derulare, astfel încât cele care nu aveau încă încheiat sau nu era în execuție acel contract, chiar dacă era licitat și avea un ofertant câștigător, acel contract nu s-a putut ajusta. De data aceasta, aici propunem ca și acestea să fie ajustate. De asemenea, vor fi ajustate contractele în derulare, respectiv, și cele care sunt în achiziție. Vreau să menționez că partea de proiectare și partea de profit a antreprenorului, aceste două părți din contractul de execuție de lucrări, nu se ajustează conform proiectului de act normativ.”, a mai precizat minsitrul Dezvoltării.

Formula de ajustare este similară cu formula simplă din HG nr. 1/2018, folosește indicele global în construcții ICC, diseminat de către Institutul Național de Statistică. Data de referință va fi luna anterioară ofertei în baza căreia a fost încheiat contractul de finanțare.

Lucrari de constructii ingineresti de aproape 20 mil euro

Contractanții pot depune, în primele 45 de zile după intrarea în vigoare a noii Ordonanțe de Urgență, solicitare către autoritățile contractante pentru ajustarea valorii contactelor de investiții publice.

Prevederile legate de ajustarea prețurilor contractelor vor fi aplicate inclusiv pentru:

* contractele atribuite prin achiziție directă, finanțate din fonduri publice, din fonduri proprii ale autorităților/entităților contractante, din fonduri externe nerambursabile, aflate în derulare;

* contractele pentru care procedurile de atribuire sau achizițiile directe sunt în curs de desfășurare, indiferent de stadiul derulării procedurii de atribuire sau achiziției directe, în situația în care în cuprinsul documentației de atribuire sau în documentele aferente achiziției directe nu sunt incluse clauze de revizuire a prețului.

Contractele se încheie conform documentațiilor de atribuire sau documentelor aferente achizițiilor directe, iar ulterior se va include, în mod obligatoriu, clauza de ajustare a prețului stabilită potrivit prevederilor prezentului proiect;

Oferta unui mare constructor pentru lucrari rutiere de 39 mil euro va fi reevaluata

* contractele care nu conțin clauze  de revizuire a prețului, stabilite conform legilor achizițiilor publice, inclusiv celor care au prevăzut în cuprinsul lor un preț ferm;

* contractele de produse, constând în dotări și/sau utilaje și echipamente tehnologice și funcționale necesare realizării lucrărilor și, respectiv, punerii în funcțiune și/sau destinate echipării și dotării specifice a proiectelor de investiții/lucrărilor de întreținere și reparații;

* contractele care au ca obiect achiziția de produse destinate realizării lucrărilor de întreținere/reparare/administrare/exploatare a drumurilor de interes național, județean sau local clasificate, iar achiziția este realizată ca activitate independentă de un contract de lucrări;

* contractele de achiziție publică de lucrări încheiate de entitățile juridice fără calitate de autoritate contractantă, contractelor de achiziție publică de lucrări din cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile prin PNRR 2014-2020.

Mecanismul pentru introducerea în contracte a clauzei este similar celui instituit prin Ordonanța Guvernului nr.15/2021.

Descărcați aici Proiectul OUG

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/ martie 2022

Sus