Oferte locuri de munca top

Crestere a eficientei energetice in cladirile publice din comunele prahovene

11 comune din județul Prahova urmează să intre în Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice. În acest sens, consilierii judeţeni au votat, într-o şedinţă extraordinară, încheierea unui acord de parteneriat în vederea participării comunelor la acest program.

Cele 11 comune sunt: Berceni, Bucov, Dumbrăvești, Filipeștii de Pădure, Gornet Cricov, Măgurele, Păulești, Plopu, Târșoru Vechi, Valea Călugărească.

În cadrul sesiunii de finanțare, suma maximă care poate fi acordată unui solicitant, prin una sau mai multe cereri de finanțare, este 3 milioane lei pentru comune cu o populație de până la 5000 de locuitori inclusiv, 6 milioane lei pentru comuna cu o populație de peste 5001 locuitori.

Obiectivul intervenției prin acest program este creșterea eficienței energetice a clădirilor publice prin reabilitarea termică pentru reducerea pierderilor de energie și îmbunătățirea confortului termic şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, diminuarea pierderilor de căldura și a consumurilor energetice, scăderea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie.

Odată cu creşterea performanţei energetice, investiţiile prin acest program vor presupune, în mod implicit, şi modernizarea clădirilor publice.

Lucrările propriu-zise vor consta în:

* îmbunătățirea izolației termice a clădirii, precum și a altor elemente de anvelopă care închid spațiul condiționat al clădirii;

* introducerea, reabilitarea și modernizarea, după caz, a instalațiilor de utilităţi;

* utilizarea surselor regenerabile de energie (energia solară, aerotermală, geotermală, hidrotermală, biomasa, eoliană);

* înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, tehnologie LED;

* orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării scopului proiectului (înlocuirea circuitelor electrice de iluminat, lucrări de demontare/montare a instalațiilor și echipamentelor montate consumatoare de energie, lucrări de reparații și etanșări la nivelul îmbinărilor și străpungerilor la fațade etc.).

Începând cu 2018, România are obligația de a renova anual 3% din suprafețele construite deținute sau ocupate de autoritățile publice.

La nivelul României s-au elaborat Planuri de menținere a calității aerului, cu orizont 2050, în scopul scăderii sau menținerii concentrațiilor de poluanți în atmosferă, prin măsuri și scenarii corespunzătoare. La nivelul Regiunii SudMuntenia, aceste planuri propun scenarii ce au rolul de a reduce poluarea în regiune, de a proteja sănătatea persoanelor și totodată de a menaja fațadele construcțiilor.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2021

Sus