Oferte locuri de munca top

Cresc veniturile, dar si cheltuielile populatiei

Veniturile totale medii lunare au fost, în primul trrimestru din acest an, în termeni nominali, de 8.049 lei pe gospodărie, după cum arată cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică.

Ceea ce reprezintă 3.210 lei pe o persoană, în creștere cu 7,3% pe o gospodărie, respectiv cu 7% pe o persoană, faţă de ultimul trimestru al anului trecut.

Comparativ cu primul trimestru din 2023, veniturile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 15,3%, iar cele pe o persoană cu 14,8%.

Cheltuielile totale medii lunare ale populației au fost, în primul trimestru al anului, de 6.843 lei pe o gospodărie (2.729 lei pe o persoană) și au reprezentat 85% din veniturile totale, în creștere cu 329 lei pe o gospodărie față de trimestrul IV al anului trecut.

Dacă realizăm comparația cu trimestrul I al anului precedent, cheltuielile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 14,6%, iar cele pe o persoană cu 14%.

Veniturile bănești medii lunare

Veniturile băneşti medii lunare au fost, în trimestrul I 2024, de 7.473 lei lunar pe o gospodărie (2.981 lei pe o persoană) în creştere cu 7,4% faţă de trimestrul IV 2023.

Veniturile în natură au fost de 576 lei lunar pe o gospodărie (230 lei pe o persoană), în creștere cu 5,2% faţă de trimestrul IV 2023.

Salariile şi celelalte venituri asociate lor au fost de 5.539 lei lunar pe o gospodărie și au format cea mai importantă sursă din veniturile totale (68,8% din veniturile totale ale gospodăriilor, în creștere faţă de trimestrul IV 2023 cu 2 puncte procentuale).

La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, o contribuție însemnată au avut-o atât veniturile din prestaţii sociale de 1.558 lei lunar / gospodărie (19,3% în trimestrul I 2024, respectiv, 20,4% în trimestrul IV 2023 din veniturile totale ale gospodăriilor), cât şi veniturile în natură (7,2% în trimestrul I 2024, respectiv, 7,3% în trimestrul IV 2023), formate din valoarea veniturilor în natură obţinute de salariaţi şi beneficiarii de prestaţii sociale (1,3% în trimestrul I 2024, respectiv, 1,6% în trimestrul IV 2023) și din valoarea în lei a produselor agroalimentare și nealimentare consumate din resurse proprii (5,9% în trimestrul I 2024, respectiv, 5,7% în trimestrul IV 2023).

În ceea ce privește mediul de rezidenţă, nivelul venitului total mediu lunar pe o gospodărie în mediul urban în trimestrul I 2024 a fost de 8.993 lei, de 1,3 ori mai mare decât în mediul rural, iar pe o persoană de 3.830 lei, de 1,5 ori mai mare decât în mediul rural.

Din punct de vedere al structurii veniturilor totale, în trimestrul I 2024, în mediul urban, ponderea salariilor brute şi a altor drepturi salariale ȋn veniturile totale a fost de 75,1%, mai mare cu 17,6 puncte procentuale faţă de cea din mediul rural, în timp ce în mediul rural ponderea veniturilor din prestații sociale a fost de 21,8%, mai mare cu 3,8 puncte procentuale față de cea din mediul urban.

Ponderea veniturilor în natură a fost de 12,4% în mediul rural, de trei ori mai mare față de cea din mediul urban. Cheltuielile băneşti medii lunare au fost, în trimestrul I 2024, de 6.370 lei pe o gospodărie (2.541 lei pe o persoană), mai mari cu 4,7% față de trimestrul IV 2023.

Contravaloarea consumului de produse agroalimentare și nealimentare din resurse proprii, în trimestrul I 2024, a fost, în medie, de 474 lei lunar pe o gospodărie (189 lei pe o persoană), în creștere cu 10,7% față de trimestrul IV 2023.

În trimestrul I 2024, principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul (cheltuielile bănești de consum și contravaloarea consumului uman din resurse proprii) de 4.099 lei lunar pe o gospodărie (59,9%) şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, taxelor de 2.323 lei pe o gospodărie (33,9%), precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (cheltuielile bănești de producție și contravaloarea consumului furajer din resurse proprii) de 154 lei pe o gospodărie (2,3%).

Mediul de rezidenţă evidențiază diferențe între nivelul cheltuielilor totale medii lunare.

În mediul urban cheltuielile medii lunare pe o gospodărie au fost de 7.572 lei, mai mari de 1,3 ori decât în mediul rural.

Astfel, o persoană din mediul urban a cheltuit, în medie, 3.224 lei lunar, de 1,5 ori mai mult decât o persoană din mediul rural.

Din punct de vedere al structurii cheltuielilor totale, în mediul urban, ponderea cheltuielilor pentru impozite, contribuții, cotizații și taxe a fost de 37,4% în cheltuielile totale, cu 9,6 puncte procentuale mai mare decât în mediul rural, în timp ce în mediul rural ponderea contravalorii consumului de produse agroalimentare și nealimentare din resurse proprii a fost de 12,9% în cheltuielile totale, de 3,7 ori mai mare decât în mediul urban.

Conform clasificării standard pe destinaţii a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele alimentare şi băuturile nealcoolice în valoare de 1.380 lei pe o gospodărie au deţinut o pondere însemnată în cheltuielile totale de consum medii lunare ale gospodăriilor (33,7%).

Acestea sunt urmate ca mărime de cheltuielile lunare destinate pentru locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili în valoare de 693 lei pe o gospodărie, cu o pondere în cheltuielile totale de consum medii lunare de 16,9%, de cele pentru băuturile alcoolice, tutun în valoare de 302 lei pe o gospodărie, cu o pondere de 7,4% în cheltuielile totale de consum medii lunare și de cheltuielile pentru transport în valoare de 300 lei pe o gospodărie, cu o pondere de 7,3% în cheltuielile totale de consum medii lunare.

Nivelul cel mai scăzut al cheltuielilor medii lunare ale gospodăriilor populației a fost cel efectuat pentru educație de 34 lei pe o gospodărie (0,8% din cheltuielile totale de consum medii lunare).

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iulie-august2024

Revista Arena Constructiilor iulie-august 2024

Sus