Oferte locuri de munca top

Cresc facilitatile firmelor din parcurile industriale

Firmele localizate în parcurile industriale vor beneficia de majorarea ajutorului de minimis acordat sub formă de scutiri sau reduceri de impozite, taxe sau alte obligații financiare.

Astfel, potrivit unui nou act normativ intrat în vigoare, acest ajutor de minimis se acordă în limita echivalentului în lei a 300.000 euro pentru fiecare beneficiar, limită avută în vedere pentru ultimii 3 ani de la momentul acordării.

Aceasta spre deosebire de prevederea anterioară care stabilea un ajutor în limita echivalentului în lei a 200.000 euro pentru fiecare beneficiar, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, respectiv 100.000 euro în cazul întreprinderilor care desfășoară activitatea în domeniul transportului rutier.

Valoarea ajutorului acordat este egală cu echivalentul subvenție brută.

În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăși plafonul, întreprinderea beneficiară poate alege între reducerea valorii ajutorului solicitat, astfel încât să se încadreze în plafon, sau rambursarea totală sau parțială a ajutorului anterior obținut, pentru a fi respectat plafonul de minimis.

În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, pentru a se stabili dacă orice nou ajutor de minimis acordat întreprinderii noi sau întreprinderii care achiziționează depășește plafonul, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate oricăreia dintre întreprinderile care fuzionează.

Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.

O hala cu peste 4 mii mp sc va fi realizata in provincie

Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru costuri eligibile specifice sau care nu pot fi asociate unor astfel de costuri pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament sau al unei decizii de exceptare pe categorii adoptat/adoptate de Comisie.

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/martie 2024

Revista Arena Constructiilor martie 2024

Sus