Oferte locuri de munca top

Costurile pentru consolidarea seismica si energetica a scolilor

Urmează să fie stabilite costurile ce vor fi folosite în devizele viitoarelor lucrări de reabilitare a unităților de învățământ.

Intervențiile vizează consolidarea seismică, reabilitarea,  modernizarea, creșterea performanței energetice, inclusiv lucrări de demolare parțială.

Acestea vor fi realizate în cadrul Programului național de investiții „Școli sigure și sănătoase”, aprobat deja în acest an prin Ordonanță de Urgență.

Ce costuri au fost propuse

Costurile unitare/mp suprafață desfășurată vor fi diferențiate în funcție de structura construcției, astfel:

* clădiri cu structură de zidărie:

– cost unitar pentru lucrări de consolidare seismică: 700 euro/mp suprafață desfășurată;

– cost unitar pentru lucrări de creștere a eficienței energetice: 440 euro/mp suprafață desfășurată;

– cost unitar pentru lucrări conexe pentru respectarea altor cerințe fundamentale privind calitatea în construcții: 60 euro/mp suprafață desfășurată;

* clădiri cu structură din beton armat:

– cost unitar pentru lucrări de consolidare seismică: 600 euro/mp suprafață desfășurată;

– cost unitar pentru lucrări de creștere a eficienței energetice: 440 euro/mp suprafață desfășurată;

– cost unitar pentru lucrări conexe pentru respectarea altor cerințe fundamentale privind calitatea în construcții: 60 euro/mp suprafață desfășurată.

Tarife pentru lucrari de amenajari interioare, in provincie

Costurile unitare includ și cheltuielile pentru elaborarea sau actualizarea documentațiilor tehnico-economice, respectiv: actualizarea expertizei tehnice, a studiului geotehnic, studiului topografic, proiectul tehnic și detaliile de execuție, efectuarea auditului energetic precum și elaborarea certificatului de performanță energetică înainte și după intervenție, asistența tehnică, obținere de avize, acorduri, autorizații și alte categorii de cheltuieli.

În situația în care obiectivul de investiții implică realizarea lucrărilor pentru demolarea construcției existente și pentru realizarea unei construcții noi costul unitar/mp suprafață desfășurată aferent unui obiectiv de investiții nu poate include costurile unitare pentru lucrări de consolidare seismică, creștere a eficienței energetice și lucrări conexe.

În situația în care obiectivul de investiții cuprinde mai multe corpuri de clădiri, determinarea costului unitar se va face pentru fiecare corp de clădire, în funcție de lucrările de intervenție propuse prin raportul de expertiză tehnică și prin raportul de audit energetic, studiul topografic, studiul geotehnic și alte studii specifice pentru acesta.

Costurile unitare menționate nu includ taxa pe valoarea adăugată.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/ martie  2023

Sus