Oferte locuri de munca top

Costul pentru proiectarea de arhitectura: care sunt metodele de calcul

Sistemul de informații asupra costurilor pentru proiectarea de arhitectură și modulele aferente acestuia, elaborate de Ordinul Arhitecților din România, au fost publicate în Monitorul Oficial.

Sistemul cuprinde patru componente, și anume:

* misiunile de proiectare

* estimarea timpului procesului de proiectare

* metode de calcul al onorariilor

* modele de contracte de prestări servicii și de servicii de proiectare

(documente atașate la finalul articolului).

Instrumentul de calcul al costului orei de proiectare, bază pentru calculul onorariului

Costul orar poate fi calculat de orice birou și este particular situației lui la un moment dat și nu reprezintă un preț. El poate indica biroului valoarea prețului de la care, în sus, un proiect devine profitabil. Prețul este stabilit de piață, prin negocierea între părțile contractante. Prețul este influențat de o serie de factori printre care și de valoarea pe care cumpărătorul o atribuie în mod subiectiv celui care prestează serviciu respectiv. Clienți diferiți pot plăti diferit pe același arhitect sau același client poate plăti diferit pentru proiecte diferite cu același arhitect.

Pentru a ajunge la un cost orar vor fi utilizate numărul de ore lucrate pe zi și numărul de zile lucrătoare disponibile pe an.

Calculul se face pe an datorită sezonalității activității (de ex. sărbători, concedii), deci costurile vor fi calculate anual și apoi împărțite pe numărul de zile lucrătoare. Numărul efectiv de zile lucrătoare poate diferi de la un birou la altul în funcție de numărul de zile de concediu agreat cu angajații. Apoi se va înmulți cu numărul de ore lucrate pe zi și care poate diferi de la o persoană la alta în funcție de norma cu care este angajată.

Costul unui proiect va fi calculat din numărul de ore lucrate de fiecare persoană din birou pe respectivul proiect înmulțit cu costul orar total ar fiecăruia la care se adaugă costurile cu subcontractorii de pe proiect (structură, verificatori etc.) și alte cheltuieli care au fost stabilite că se facturează separat prin contract cu clientul (exemplare splimentare de dosare, traduceri, machete etc.).

Va incepe construirea unei cladiri cu 123 de apartamente

Platforma comună de precalcul

Platforma comună de precalcul (PCPC) din cadrul Sistemului de informații asupra costurilor pentru proiectarea de arhitectură servește la cuantificarea timpului necesar prestării serviciilor de arhitectură, oferind totodată bugetelor de proiectare o bază de calcul. Informațiile pe baza căruia a fost realizat acesta au fost culese prin intermediul unei cercetări sociologice cantitative. Platforma rezultată este publică și poate fi accesată la adresa web: http://mail.imas-inc.com:8080/arhitecti/index.php/186346. (potrivit datelor din Monitorul Oficial).

Acest sistem se fundamentează pe un calcul obiectiv privitor la volumul de muncă investit în execuția contractelor de arhitectură din România având ca punct de plecare piața contractelor încheiate după anul 2000. Realizarea acestui calcul a presupus culegerea de informații de la arhitecții practicieni despre timpul de lucru necesar realizării îndeplinirii fiecărei misiuni de arhitectură, în cadrul unei diversități cât mai mari de obiective de arhitectură.

Baza de date obținută în urma culegerii de informații prin completarea unui chestionar (online sau prin interviuri față în față) permite cuantificarea timpului necesar prestării serviciilor de arhitectură pe misiuni, oferind astfel o bază de calcul pentru bugetele de proiectare, precum și posibilitatea de a justifica în mod corect și concret onorariile.

Utilizatorul platformei electronice poate fi orice persoană fizică sau juridică în calitatea sa de beneficiar al unui contract de proiectare și orice arhitect care dorește validarea calculelor privitoare la volumul de muncă necesar execuției unui contract.

Platforma are încărcate date doar pentru proiectarea clădirilor noi, pentru următoarele programe de arhitectură:

  • locuințe individuale și semicolective (case),
  • locuințe colective (blocuri cu apartamente),
  • învățământ, formare, cercetare,
  • social și sănătate,
  • arte, cultură, sport, agrement și culte,
  • comerț,
  • turism,
  • birouri și administrație,
  • transport, producție și logistică, agricultură, silvicultură, centrale tehnice.

 

Descărcați aici Sistemul de informații asupra costurilor pentru proiectarea de arhitectură

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/ aprilie 2022

Sus