Oferte locuri de munca top

Coronavirus: masuri mai mult sau mai putin inspirate

Noi măsuri pentru prevenirea şi limitarea răspândirii infecţiei cu SARS-CoV-2 urmează să fie instituite începând cu ziua de luni, 9 noiembrie. Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a decis o serie de măsuri care au fost aprobate de Guvern, după cum a anunțat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.

Până la publicarea în Monitorul Oficial poate se mai schimbă ceva pentru că una dintre propunerile cele mai controversate este suspendarea activităţii pieţelor agroalimentare în spaţii închise. Situația pune în pericol furnizarea de alimente către populație

Nu este precizat în Hotărârea CNSU dacă măsura vizează și desfacerea de produse agroalimentare în super și hipermarketuri care funcționează tot în spații închise, precum piețele agroalimentare.

Masca devine obligatorie peste tot și pentru oricine

Obligaţia purtării măştii de protecţie este instituită la nivel naţional, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spaţiile publice deschise şi închise, indiferent de valoarea ratei de incidenţă cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile.

Telemuncă sau un interval de cel putin 2 ore intre echipe 

În vederea evitării aglomerării transportului public, se propune ca toate instituţiile publice, precum şi toţi operatorii economici publici sau privaţi să aibă obligaţia organizării activităţii şi desfăşurării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu.

Acolo unde specificul activităţii nu permite acest lucru trebuie să se organizeze programul de lucru astfel încât personalul să fie împărţit în cel puţin două grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferenţă de cel puţin 2 ore.

Respectarea aplicării acestei măsuri se urmăreşte de prefecţi şi de către Inspecţia Muncii.

Școala on-line pentru toți preșcolarii și școlarii

– în toate localităţile, activităţile didactice care impun prezenţa fizică a antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ să se desfăşoare în sistem on-line.

Circulația interzisă pe timp de noapte

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a propus ca în toate localităţile din țară să se interzică circulaţiei persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 23:00 – 5:00.

Totusi, circulaţia este permisă în intervalul menționat pentru următoarele motive:

  1. a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu, adeverinţa eliberată de angajator sau o declaraţie pe propria răspundere;
  2. b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.
  3. c) deplasări în afara localităţilor a persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane şi care pot fi dovedite prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
  4. d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie.

Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/ gospodăriei/ locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura.

Se propune interzicerea desfăşurării de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private.

Se propune ca, pentru spaţiile exterioare în care se desfăşoară activităţi de preparare, servire şi consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi nealcoolice, care au fost amenajate şi pot fi asimilate spaţiilor publice închise le sunt aplicabile în mod similar regulile şi măsurile de protecţie sanitară institutite începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Se propune instituirea obligaţiei pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private să-şi organizeze şi desfăşoare activitatea în intervalul orar 5:00 – 21:00.

Doar operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, unităţile farmaceutice, benzinăriile vor funcționa în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.

CNSU propune suspendarea activităţii pieţelor agroalimentare în spaţii închise, târgurilor, bâlciurilor, pieţelor mixte şi volante şi a talciocurilor.
Se permite activitatea pieţelor agroalimentare ce pot fi organizate în zone publice deschise, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.

Măsurilor urmează să fie aplicate pe o perioadă de 30 de zile, la finalul căreia, în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice, se va hotărâ, după caz, menţinerea, eliminarea sau modificarea acestora.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus