Oferte locuri de munca top

Corectiile financiare, suportate de stat pentru infrastructura de mediu  

Corecțiile financiare în cadrul contractele de achiziție publică finanțate din Programul Operațional Infrastructura Mare – POIM 2014-2020 pentru infrastructura de mediu vor fi suportate de către stat. Această prevedere va fi aprobată astăzi de Guvern.

Necesitatea corecțiilor financiare și reducerilor procentuale a fost determinată de organizarea deficitară la nivel național a sistemului de management și control, nu de o conduită necorespunzătoare a beneficiarilor.

Măsura va fi aplicată în cazul contractelor de achiziție publică încheiate de beneficiari pentru:

* proiecte din cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007- 2013
* proiecte aprobate în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 sau care au fost preluate integral sau parțial din Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013, pe întreaga perioadă de implementare a Programului Operaţional Infrastructură Mare.

Mai exact, noile prevederi vor fi aplicate pentru:

*contracte a căror procedură de atribuire a făcut obiectul controlului ex-ante exercitat de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice, anterior producerii de efecte asupra bugetului Uniunii Europene sau național prin rambursarea unor cheltuieli derivate din contract .
*contracte în care s-a constatat existența în documentația de atribuire a unor cerințe restrictive, care conduc la restrângerea concurenței, prin includerea unor standarde sau specificații tehnice fără mențiunea ”sau echivalent”, dacă procedura de achiziţie publică a fost lansată anterior datei de 18 martie 2020.

Creanţele bugetare rezultate din corecţiile financiare şi sumele de recuperate rezultate în urma stabilirii corecţiilor pentru neregulile constatate în desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică vor fi suportate prin bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus