Oferte locuri de munca top

Control strict al cheltuielilor publice in acest an

Țintele propuse în proiectul bugetului de stat pe anul 2021 sunt fezabile, consideră reprezentanții Consiliului Fiscal. Dar, pentru atingerea lor este necesar un control strict asupra cheltuielilor.

Cheltuielile de investiții au reprezentat în 2020 maximul ultimilor cinci ani, fiind de 5,1% din PIB.

Acestea sunt prognozate ca în acest an să crească la 5,5% din PIB.

În același timp va fi modificată structura bugetului în sensul creșterii ponderii cheltuielilor aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile la circa 2,9%, față de 2% în anul 2020.

Consiliul Fiscal apreciază, totodată, ca fiind fezabilă atingerea țintei de deficit bugetar în anul 2021, atât potrivit metodologiei cash, cât și europene.

De asemenea, Consiliul consideră că eventualele venituri suplimentare trebuie utilizate pentru reducerea deficitului bugetar, ușurând efortul de consolidare din anii următori.

Consiliul Fiscal reiterează că procesul de consolidare fiscal-bugetară trebuie să aibă în vedere o restructurare a cheltuielilor bugetare. Însă consideră că este absolut necesară creșterea veniturilor fiscale pentru a întări robustețea bugetului public, având în vedere nevoi acute prezente, inclusiv în domeniul sănătății publice și educației publice, precum și presiuni viitoare generate de schimbarea de climă și alte amenințări neconvenționale.

Din această perspectivă, ”este îngrijorător faptul că, potrivit Strategiei fiscal-bugetare, veniturile bugetare sunt proiectate să rămână la nivelul de 31% din PIB la finalul intervalului 2021 – 2023”, se arată în raportul Consiliului Fiscal asupra proiectului de buget de stat pentru anul 2021.

În opinia CF, este dificil de imaginat realizarea consolidării bugetare în intervalul 2021-2024 în absența creșterii semnificative a veniturilor bugetare.

Această consolidare ar putea proveni din:

* îmbunătățirea eficienței colectării;

* lărgirea bazei de impozitare;

* îngustarea excepțiilor și portițelor care abat în sens negativ taxele plătite de unii contribuabili de la cotele standard;

* combaterea fermă a evaziunii fiscale și a concurenței fiscale neloiale;

* optimizarea ratelor de impozitare/taxare.

Analiștii fiscali subliniază că România se află în fața unei oportunități istorice, prin alocările de 31,35 miliarde de euro din cadrul politicii de coeziune aferente cadrului financiar multianual al UE pe perioada 2021-2027, și de 30,4 miliarde de euro (13.7 miliarde de euro granturi și 16.6 miliarde de euro sub formă de împrumuturi), prin facilitatea Mecanismului de Redresare și Reziliență.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus