Oferte locuri de munca top

Controale ISC: nereguli in proiectare, exploatare, calitate si eficienta energetica

Controalele realizate de Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) au dezvăluit mai multe nereguli în activitatea de proiectare, în modul de exploatare a construcțiilor, precum și în managementul calității și performanța energetică a clădirilor.

Astfel, în plină pandemie de coronavirus inspectorii ISC au reușit ca în trimestrul III 2020 să facă 44 controale la operatori economici cu activitate de proiectare în domeniul construcțiilor, cu două controale mai mult față de aceeași perioadă a anului precedent.

Inspectorii au constatat neconformități majore și grave privind elaborarea de proiecte incomplete/neconforme, care:

* nu respectă prevederile codului de proiectare seismică P100- 1/2013

* conțin neconcordanțe între partea scrisă și cea desenată, fără detalii de execuție

* nu respectă nivelul de calitate corespunzător, cu caiete de sarcini incomplete, neverificate la toate cerințele fundamentale de calitate aplicabile.

Controlul privind urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor

Au fost efectuate 238 controale privind modul în care sunt respectate de către proprietarii, administratorii și utilizatorii de construcții, obligațiile de a organiza și efectua activități de urmărire a comportării în timp a construcțiilor pe baza cerințelor cuprinse în cărțile tehnice ale construcțiilor.

Au fost dispuse 243 măsuri ca urmare a neconformităților cu grad mare de repetabilitate, care constau în:

* neexecutarea obligațiilor privind urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor,

a lucrărilor de întreținere, de reparații și de consolidare

* lipsa documentelor și a documentațiilor care stau la baza efectuării acestei activități

* necompletarea și nepăstrarea cărții tehnice conform prevederilor legale

* neexecutarea obligațiilor ce le revin de întreținere/ reparații/ consolidare a construcțiilor

* lipsa angajării de personal specializat în acest domeniu de către proprietarii care dețin construcții pentru a putea efectua activitatea de urmărire curentă.

Controlul privind implementarea sistemului de management al calității în

construcții

ISC a efectuat în perioada analizată 27 activități de control pentru verificarea gradului de implementare a propriului sistem de management al calității la operatorii economici cu activitate în proiectare și execuție.

Deficiențele cu grad ridicat de repetabilitate constau în lipsa de înregistrări privind neconformitățile constatate în timpul verificărilor proprii în șantier, precum și soluționarea necorespunzătoare a acestora de către executant în baza soluțiilor elaborate de proiectant, implementarea și certificarea formală a sistemelor de management al calității, lipsa personalului specializat și instruit.

Neimplementarea sistemului de management al calității de către operatori economici cu activitate de proiectare și execuție a lucrărilor de construcții are drept principală cauză necunoașterea conținutului documentelor proprii, neutilizarea formularelor declarate și codificate, cât și certificarea unui sistem care nu poate funcționa așa cum a fost conceput inițial, deci neaplicabil, explică inspectorii.

Domeniul performanței energetice a clădirilor

Inspectorii ISC au efectuat un număr de 115 controale privind performanța energetică a clădirilor în scopul aplicării unitare a cerințelor prevăzute de Legea nr. 372/2005. Acestea au fost realizate la clădiri noi și la clădiri existente la care s-au executat lucrări de creștere a performanței energetice, în privința elaborării și afișării certificatelor de performanță energetică, realizarea programelor de inspecție a sistemelor de încălzire și a sistemelor de climatizare.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus