Oferte locuri de munca top

CONTRIBUŢIA INCD URBAN-INCERC LA DEZVOLTAREA DURABILĂ A HABITATULUI UMAN EUROPEAN

INCD URBAN-INCERC organizează cea de-a XV-a ediţie a conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, arhitectură, urbanism şi dezvoltare teritorială

 

CONTRIBUŢIA INCD URBAN-INCERC LA DEZVOLTAREA DURABILĂ A HABITATULUI UMAN EUROPEAN

29 mai 2019

La mai mult de un deceniu de la reintegrarea sa în marea familie europeană, România preia în 2019 preşedinţia rotativă a Uniunii Europene. Tot în 2019, când se împlinesc 70 de ani de la înfiinţarea primului institut naţional de cercetare în domeniul planificării spaţiale (astăzi sucursala URBANPROIECT a INCD URBAN-INCERC), Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC aniversează mai mult de un deceniu de existenţă sub acest nume, iar revista „Urbanism. Arhitectură. Construcţii”, expresie a viziunii INCD URBAN-INCERC asupra domeniului său de cercetare, serbează un deceniu de apariţie neîntreruptă. Toate aceste momente aniversare sunt, totodată, prilej de bilanţ şi reflecţie. Apariţia noului institut în contextul integrării euroatlantice a României a făcut ca, încă de la înfiinţarea sa reunind trei entităţi cu o veche tradiţie de cercetare, misiunea, viziunea şi obiectivele sale să capete o anvergură europeană în special şi internaţională în general, noul institut propunându-şi să contribuie în mod substanţial la dezvoltarea durabilă europeană şi internaţională a obiectului său de cercetare – habitatul uman.

Pornind de la aceste considerente, obiectivul conferinţei este de a propune o reflecţie asupra contribuţiei cercetării româneşti din domeniul construcţiilor, economiei construcţiilor, arhitecturii, urbanismului şi dezvoltării teritoriale la consolidarea europeană a domeniului, cu accent pe contribuţia INCD URBAN-INCERC la acest proces.

Evenimentul va fi organizat de Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC la sediul central din Bucureşti, Şos. Pantelimon nr. 266, sector 2. Mijloace de transport: tramvaiele 14, 36, 46 şi 55 (staţia B-dul Chişinău), autobuzele 101, 104, 243 şi 335 (staţia B-dul Chişinău), 253 (staţia Morarilor). Accesul la lucrările conferinţei este permis doar participanţilor înscrişi, indiferent dacă prezintă sau nu o lucrare.

Înscrierea la eveniment este gratuită şi se poate face exclusiv on-line la adresa

https://docs.google.com/forms/d/1FsklBwD5Aro5wciJp0knSXnMVwZebr61nH7wR9Y888Y/viewform

Comunicările vor fi susţinute prin afişarea de postere sau susţinerea unor prezentări orale de maximum 15 minute în sesiuni moderate. În vederea prezentării unei lucrări, fiecare participant trebuie să se înregistreze până la data de 10 mai 2019. De asemenea, INCD URBAN-INCERC oferă participanţilor posibilitatea publicării rezumatelor şi lucrărilor integrale în publicaţiile editate, accesibile pe pagina http://pub.incd.ro/, după cum urmează; lista include aceste publicaţii în ordinea crescătoare a importanţei acestora, dar şi a cerinţelor legate de conţinutul şi forma lucrării, publicarea fiind condiţionată în fiecare caz de către acceptarea conţinutului ştiinţific de către referenţi şi respectarea strictă a instrucţiunilor de redactare:

  • Rezumat (redactate în limbile română (obligatoriu cu diacritice) şi engleză pentru autorii români, în limba engleză pentru autorii străini) se vor publica în „Conferinţa de cercetare în construcţii, economia construcţiilor, urbanism şi amenajarea teritoriului. Rezumate ale lucrărilor”, vol. 15, ISSN 2343-7537, publicaţie indexată în ProQuest, Ulrich’s Web şi Europa World of Learning / Routledge – pagină: http://pub.incd.ro/AP/index.htm.

Termenul-limită de trimitere este 26 aprilie 2019.

  • Lucrările integrale redactate în limba română sau limbile engleză sau franceză se vor

publica în volumul „Lucrările conferinţei de cercetare în construcţii, economia construcţiilor,

 urbanism şi amenajarea teritoriului”, vol. 15, ISSN 2393-3208, indexat în CiteFactor, ProQuest,

Sherpa/RoMEO şi Ulrich’s Periodicals Directory – pagină:http://pub.incd.ro/PP/index.htm.

Termenul-limită de trimitere este 26 aprilie 2019.

  • Articole in extenso, redactate în limba engleză, pot fi publicate în revista Construcţii, ISSN 1221-2709 (indexată în 31 de baze de date şi biblioteci, inclusiv de către CNCSIS – categoria B+) – pagini: http://constructii.incerc2004.ro/ (momentan nefuncţional) sau http://pub.incd.ro/C/index.htm. Termenul-limită de trimitere este 10 mai 2019.
  • Articole in extenso, redactate în limba engleză, pot fi publicate în revista Arhitectură. Construcţii, ISSN 2069-0509 (indexată în 44 de baze de date şi 80 de biblioteci internaţionale – pagini: http://uac.incd.ro/ sau http://pub.incd.ro/UAC/index.htm. Termenul limită de trimitere este 10 mai 2019.

Pentru ca volumele de rezumate şi lucrări să poată fi disponibile participanţilor, nu se vor admite lucrări trimise spre publicare după data-limită, deşi participanţii înscrişi după 26 aprilie 2019 vor putea susţine comunicările. În cazul publicării în reviste, termenele-limită pot fi extinse la cerere.

În alegerea revistei, participanţii din domeniul construcţiilor trebuie să ţină cont că pentru revista Construcţii sunt necesare articole cu un pronunţat caracter tehnic, care conţin o fundamentare matematică demonstrată prin ecuaţii şi prezintă rezultate experimentale, în timp ce revista Urbanism. Arhitectură. Construcţii, având un auditoriu mai eterogen, publică şi articole cu un caracter mai general, care nu conţin neapărat ecuaţii şi rezultate experimentale. În schimb revista Urbanism. Arhitectură. Construcţii impune autorilor condiţia existenţei unei bibliografii cu cel puţin 25 de titluri, axată în proporţie de 90% pe materiale publicate (articole de specialitate publicate în reviste sau volumele unor conferinţe, cărţi şi capitole de carte), şi într-o proporţie de cel puţin 80% pe articole publicate în reviste din fluxul principal, indexate ISI/Scopus. Alături de respectarea instrucţiunilor pentru autori, condiţia este obligatorie, nerespectarea sa conducând la neacceptarea articolelor trimise spre evaluare.

Instrucţiuni de redactare

Vă rugăm să nu trimiteţi organizatorilor documente care nu sunt solicitate (prezentări Power Point sau alte materiale); singurele documente care trebuie trimise sunt rezumatele şi lucrările integrale, şi singurul format acceptabil este Word 2003 sau anterior (DOC). Documentele trimise în alte formate (DOCX, PDF) nu vor fi luate în consideraţie.

Posterele vor avea dimensiunea A0, vor folosi şablonul disponibil la adresa Internet http://conf.incd.ro/Doc/Sablon.ppt şi vor include numele conferinţei, titlul, autorii şi afilierea acestora, urmată de textul structurat pe următoarele secţiuni: 1. Context, 2. Materiale şi metode, 3. Rezultate şi discuţii, 4. Concluzii. Evidenţierea fiecărui sub-punct se va face folosind aceste cuvinte. În cazul în care respectarea acestei structuri este imposibilă, al doilea şi al treilea subpunct pot lipsi sau pot fi înlocuite.

Materialele publicate (rezumate, lucrări integrale şi articole in extenso) trebuie să respecte instrucţiunile de redactare specifice fiecărei publicaţii, disponibile pe paginile Internet specificate. Nerespectarea acestora duce la respingerea automată a lucrării sau rezumatului, ceea ce nu afectează posibilitatea susţinerii comunicării (orale sau poster) în conferinţă.

Limba. Autorii români vor redacta rezumatul în limbile română (obligatoriu cu diacritice) şi engleză şi vor redacta lucrarea finală în limbile: română şi engleză pentru rezumat, română, engleză sau franceză pentru volumul conferinţei, engleză pentru ambele reviste. Prezentările vor fi susţinute în limbile română sau engleză.

Persoană de contact: CSI/conf. dr. ecol., dr. geogr., habil. urb. Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR, email:

conferences@incd.ro; pagină WEB: http://conf.incd.ro/

Calendarul conferinţei

Trimitere

rezumate, lucrări

 

 

Înregistrare

 

Articole reviste

 

Program final

 

Conferința

26 aprilie 2019 10 mai 2019 10 mai 2019 20 mai 2019

29 mai 2019

 

 

Program general

08:00-09:00 Primirea şi înregistrarea participanţilor

09:00-11:00 Deschiderea lucrărilor conferinţei

11:00-12:00 Prezentări în plen

12:00-13:00 Pauză de masă, expoziţii, vizite, demonstraţii practice

13:00-17:00 Secţiuni paralele

Comitetul de organizare

Preşedinţi

Dr. arh., habil. urb. Vasile MEIŢĂ

Membri

Mihaela SANDU

Carmen Elena ŢIGĂRAN

Georgiana Diana TĂMÎRJAN

Iulian Cristian BANCIU

 

Nela ZORILES

Compartimentul Administrativ

 

Comitetul ştiinţific / de program

Preşedinte

Dr. ing. Emil-Sever GEORGESCU

Membri                                                                                  

Dr. ing. Ioana Mihaela ALEXE

Dr. ing. Cornelia BAERĂ

Dr. ing. Aurelia BRADU

Dr. ing. Monica Lilioara

CHERECHEŞ

Dr. ing. Adrian Alexandru CIOBANU

Dr. ing. Iolanda Gabriela

CRAIFALEANU

Ing. Carmen Silvia DICO

Ing. Alina DIMA

Dr. ing. Daniela DOBRE

Dr. ing. Cornelia Florentina

DOBRESCU

Dr. ing. Claudiu Sorin DRAGOMIR

Dr. ing. Felicia ENACHE

Ing. Aurelian GRUIN

Dr. ing. Florin-Radu HARIGA

Dr. ing. Andrea HEGYI

Dr. ing. Avram JURCA

Ing. Silviu LAMBRACHE

Dr. ing. Claudiu Lucian MATEI

Dr. arh., habil. urb. Vasile MEIŢĂ

Dr. ing. Constantin MIRON

Dr. ing. Cristian PETCU

Dr. ing. Horia Alexandru PETRAN

Dr. ing. Irina POPA

Dr. ing. Adrian SIMION

Dr. ing. Henriette SZILAGYI

Ing. Vasilica VASILE

Dr. ing. Marta Cristina ZAHARIA

 

Colaboratori

Dr. ing. Johann NEUNER

Dr. ing. Cristian PAVEL

Dr. ing. Pietro ELISEI

Dr. arh. Ana-Maria DABIJA

Dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI

Dr. ing. Adrian Mircea IOANI

Dr. ing. Călin MIRCEA

Dr. ing. Cristina Mihaela CÂMPIAN

Dr. chim. Ion SANDU

Dr. ing. Mircea BEJAN

Dr. ing. Virginia-Graziela GUSLICOV

Dr. ing. Gheorghe BADEA

Dr. geogr. Ioan IANOŞ

Dr. ec. Florin Marian BUHOCIU

Lt. col. dr. ing. Florin NEACŞA

Dr. ecol. , dr. geogr., habil. urb.

Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR

Arh. Liliana Elza PETRIŞOR

Dr. ing. Silviu-Mihai PETRIŞOR

Gl. bg. dr. ing. Ghiţă BÂRSAN

Col. dr. ing. Manuel ŞERBAN

Dr. ing. Anghel ION

Sus