Solplanet x AeroFix

Contractele PNDL I, prelungite cu doi ani

A fost aprobată prelungirea contractelor PNDL – etapa I cu până la doi ani, de către Guvernul României, la propunerea Ministerului Dezvoltării și Lucrărilor Publice.

Noua Ordonanțe de Urgență a fost deja publicată deja în Monitorul Oficial.

Prin PNDL etapa – I (perioada 2015-2020) au fost finanțate 3.362 obiective de investiții, dintre care au fost finalizate cu proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 2.325 obiective de investiții.

Celelalte 1.037 obiective de investiții, pentru care beneficiarii nu au transmis PVRTL, se regăsesc în diferite stadii/situații, dintre care, pentru unele obiective de investiții, beneficiarii nu dispun de sumele necesare pentru a asigura finalizarea lor.

Totodată, prin PNDL perioada 2016-2021, au fost finanțate 1.149 obiective de investiții, dintre care au fost finalizate (cu PVRTL) 592 obiective de investiții. Pentru acestea, durata contractelor de finanțare expiră la data de 31 decembrie 2021, dar nu toți beneficiarii pot finaliza obiectivele de investiții în limita bugetului alocat, astfel că pentru aceste obiective contractele de finanţare multianuale se prelungesc cu o perioadă de până la doi ani.

Pentru suplimentarea sumelor alocate, beneficiarii PNDL – etapa I pot depune o solicitare însoțită de o notă justificativă,  în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență.

Nerespectarea termenului de 30 de zile atrage decăderea beneficiarilor aflați în această situație din dreptul de a solicita sume suplimentare de la bugetul de stat.

Suplimentarea valorii obiectivelor este dată de majorarea salariului minim pe economie al celor care lucrează în construcții, de creșterea prețului materialelor de construcții, precum și de adoptarea unor normative de proiectare mult mai stricte în special pentru unitățile de învățământ.

Totodată, actul normativ prevede și posibilitatea ca beneficiarii să plătească, din bugetul propriu, lucrările la proiecte și, ulterior, în limita bugetului alocat, MDLPA să deconteze aceste cheltuieli.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus