Oferte locuri de munca top

Contract pentru modernizarea Parcului Carol

Pentru punerea în valoare a Parcului Carol îndrăgit de către gălățeni, municipalitatea a depus deja o cerere de finanțare europeană, iar proiectul este în evaluare.

În cadrul proiectului sunt prevăzute următoarele lucrări: amenajarea spațiilor verzi; instalarea de mobilier nou; refacerea împrejmuirii; iluminat ambiental pentru alei prin montarea unor corpuri cu lampi LED de mare eficienţă care se vor integra în peisagistica parcului; realizarea de reţele de apă-canalizare noi; montarea unei instalații de supraveghere video.

Totodată se propune zonarea pe cinci funcţiuni specifice. Astfel, pentru zona de intrare și aleea centrală  se propune o platformă pietonală cu jocuri de apă, dar și o alee centrală alveolată – paviment dale cu inserții de iarbă și perete vegetal; două oglinzi de apă (fântâni cu jeturi) și zona de gradene.

O altă zonă va fi cu alei pietruite și înierbate simple sau bordate cu vegetaţie în trepte ce închid un mic parc cu vedere la lac. Este proiectată şi o zonă specială pentru animale companie.  Una dintre zone va fi cu gradene și cascada, iar cea de agrement va avea loc de joaca si instalaţii de fitness. Pentru întreţinerea vegetaţiei se propune introducerea unui sistem de irigare semiautomat şi hidranţi de gradină.

Proiectul, cu o valoare estimată la 9.613.082 lei, este propus pentru finanțare prin POR 2014-2020 – Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban – Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).

Primăria municipiului Galați a lansat în licitație contractul de achiziție publică pentru obiectivul „Modernizare Parc Carol (fost Parc CFR)” – proiectare și execuție”, cu o valoare estimată de 7.758.634 lei fără TVA, data limită pentru depunerea ofertelor fiind 7 iunie 2021.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2021

 

 

 

Sus