Oferte locuri de munca top

Contract de peste 1 mld de lei, scos la licitatie de PMB

A fost lansată procedura de achiziție publică, cu o valoare estimată de aproape 1,17 miliarde lei, pentru contractarea lucrărilor de reabilitare a sistemului de termoficare din București.

Contractul, lansat în licitatie de Primăria Municipiului București, este finanțat din fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructura Mare.

Rețelele termice ce urmează să fie reabilitate sunt Magistrala II Sud, Magistrala V Grozăvești, Magistrala II–III Grozăvești, Magistrala Progresu Berceni, tronson din Magistrala II Vest, reţele amplasate în intravilanul Municipiului București.

Prin contractul de proiectare și execuție pentru reabilitarea rețelei primare de termoficare vor fi reabilitați 106 km traseu rețele de transport apă fierbinte repartizate astfel:

– Lot 1, Magistrala II SUD, pe o lungime totală de traseu de 22,930 km.

Amplu ansamblu imobiliar in zona centrala a unui municipiu

Valoarea estimată pentru acest lot este de 264.814.231 lei fără TVA.

– Lot 2 Magistrala II – III Grozăvești pe o lungime totală de traseu de 18,004 km (168.320.939 lei fără TVA).

– Lot 3 Magistrala V Grozăvești, 15,913 km (228.141.161 lei fără TVA).

– Lot 4 Magistrala Progresu – Berceni, 24,932 km. (275.311.960 lei fără TVA).

– Lot 5 Magistralele: II Sud, II-III Grozăvești, V Grozăvești, Progresu – Berceni, II Vest, I-II-III Vest  24,190 km (234.604.210 lei fără TVA).

Criteriul de atribuire a loturilor din acest contract este „cel mai bun raport calitate-preț”. Factorii de evaluare a ofertelor sunt:

* prețul ofertei, cu o pondere de 55%

* gradul de adecvare al graficului general de realizare a investiției publice, cu o pondere de 15%

* Calificarea și experiența profesională a personalului desemnat pentru executarea contractului (experți cheie propuși) pentru realizarea activităților în cadrul Contractului, cu o pondere de 20%

* Perioada de garanție acordată lucrărilor, cu o pondere de 10%

Durata în luni a contractului este de 48 de luni.

Termenul limită pentru primirea ofertelor este data de 9 martie 2021.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus