Oferte locuri de munca top

Contract de 50 mil euro, lansat la licitatie

Un contract de execuție lucrări de infrastructură, a cărui valoare a fost estimată la 50 milioane de euro, a fost lansat în licitație.

Finanțarea se face din fonduri europene. Proiectul se află în evaluare la finanțator.

Prin urmare, încheierea contractului de lucrări este condiționată de obținerea finanțării nerambursabile, prin Programul Operațional Infrastructura Mare.

Autoritatea contractantă, Constanța South Container Terminal SRL, a lansat licitația pentru execuția lucrărilor de infrastructură portuară prevăzute prin proiectul “Modernizarea şi dezvoltarea capacităţii portului Constanţa – dezvoltarea infrastructurii portuare în zona de dezvoltare A, MOL II-S Port Constanţa Sud prin extinderea platformei portuare facilitând transportul multimodal”.

Execuția lucrărilor ce fac obiectul procedurii de atribuire presupune amenajarea a 16 ha pe Molul II-S din Portul Constanța Sud, în zona danelor 126-130.

Valoarea estimată a contractului este de 248.479.646 lei fără TVA

Realizarea investiției va include următoarele componente:

* Platforme portuare și lucrări hidrotehnice

* Rețele de alimentare cu apa potabilă, incendiu și canalizare menajeră și pluvială

* Rețele electrice și curenți slabi

* Clădiri/Arhitectură/Rezistență

Proiectul se va desfășura pe o perioadă de 18 luni.

Selecția ofertei se va face în baza criteriului „Cel mai bun raport calitate-preț”, iar factorii de evaluare a ofertelor sunt:

* Prețul ofertei (60%)

* Gradul de adecvare al graficului general de realizare a investiției publice (20%)

* Planul de management al calității lucrărilor executate (15%)

* Perioada de garanție acordată lucrărilor (5%)

Termenul limită pentru primirea ofertelor este 16 noiembrie 2021.

Acest proiect a fost depus în cadrul Apelului pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație și dezvoltarea infrastructurii și suprastructurii portuare situate pe rețeaua TEN-T Core dezvoltată de beneficiarii publici și privați.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2021

Sus