Oferte locuri de munca top

Contract de 2 mil euro pentru proiectarea unui spital

Primăria Municipiului Reșița caută proiectant pentru atribuirea contractului de elaborare servicii de proiectare și asistență tehnică pe durata execuției lucrărilor pentru construirea Spitalului Județean de Urgență, din municipiul Reșița.

Pocedura de achiziție publică a fost lansată, valoarea contractului fiind de circa 2 milioane de euro.

Ofertantul câștigător va trebui să realizeze următoarele activități:

 1. Documentaţia pentru obţinerea Certificatului de urbanism;
 2. Elaborare studii topografice vizate de OCPI;
 3. Întocmirea de studii geotehnice;
 4. Elaborare studii pentru obținerea acordurilor/avizelor/autorizatiilor; precum si elaborare orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt necesare pentru fundamentarea documentațiilor tehnico-economice și obținerea autorizației de construire;
 5. Realizarea Studiului de fezabilitate;
 6. Elaborare Proiect pentru autorizarea executării/desființării lucrărilor (P.A.C./DTAC, PAD/DTAD);
 7. Elaborare Proiect de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E./DTOE);
 8. Ajustarea, completarea și/sau modificarea Proiectului pentru autorizarea executării/desființării lucrărilor (P.A.C./DTAC, PAD/DTAD) si a Proiectului de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E./DTOE) după caz, ca urmare a recomandărilor verificatorului/verificatorilor propuși;
 9. Elaborare/Definitivare Proiect Tehnic de execuție;
 10. Elaborare Caiete de Sarcini, a listelor de cantități, a instrucţiunilor tehnice privind execuţia lucrărilor, exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile, precum şi, după caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea în timp a construcţiilor, pentru toate categoriile de lucrări ce urmează a fi executate în cadrul proiectului, într-o formă care să permită executarea licitației pentru execuția de lucrări.;
 11. În caz de solicitări de clarificări din partea ofertanților, pe durata executării procedurii de achiziție, va răspunde în maxim 3 zile.
 12. Elaborare Detalii de Execuție;
 13. Ajustarea, completarea și/sau modificarea Proiectului tehnic și a detaliilor de execuție ca urmare a recomandărilor verificatorului/verificatorilor;
 14. Elaborare Proiect tehnic pentru deviere rețele de utilități, dacă este necesar;
 15. Orice alte studii de specialitate necesare
 16. Asistență tehnică din partea proiectantului în cadrul procedurii de achiziție publică de lucrări și în perioada de execuție de lucrari.
 17. Acordare asistență tehnică pentru fiecare fază determinantă indicată în proiectul tehnic;
 18. Acordare asistență suplimentară, la solicitarea Autorității Contractante;
 19. Elaborare Program de urmărire a comportării lucrării în timp, dacă este solicitat;
 20. Participare la recepția lucrărilor;
 21. Participare la elaborarea Cărții tehnice a construcției.

Criteriul de atribuire este „Cel mai bun raport calitate-preț”.

Factorii de evaluare sunt prețul ofertei, cu o pondere de 40%, calificarea și experiența profesională, cu o pondere de 40%, și metodologia de prestare a serviciilor, cu o pondere de 20%.

Durata contractului este de 76 de luni.

Finanțarea va fi împărțită în mod egal între Primăria Municipiului Reșița și Județul Caraș-Severin, în cadrul unui acord de colaborare.

Romeo Dunca, Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, a declarat: ”Este un pas extrem de important pentru realizarea acestui obiectiv vital pentru Reșița și Caraș-Severin.

Această etapă include achiziția serviciilor de proiectare și a tuturor documentațiilor necesare pentru obținerea autorizației de construcție. Valoarea estimată a serviciilor achiziționate este de aproximativ 2 milioane de euro și este susținută din bugetul Consiliului Județean și al Primăriei Reșița, în părți egale. Totodată, pentru acest proiect Consiliul Local Reșița a pus la dispoziție un teren de 12 hectare, în zona Triaj.”

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus