Oferte locuri de munca top

Continutul-cadru al proiectelor-tip pentru constructii a intrat in vigoare

Instrucțiunile privind conținutul-cadru al proiectului-tip pentru construcții cu grad mare de repetabilitate au intrat în vigoare, printr-un ordin de ministru, publicat în Monitorul Oficial.

Astfel, proiectul-tip este destinat realizării construcțiilor de toate categoriile din cadrul obiectivelor de investiții care se realizează în industrie, agricultură, transporturi, educație, sănătate, sport, precum și construcțiile de locuințe, social-culturale și administrative ce fac parte din programe de investiții specifice.

Scopul acestuia este utilizarea sustenabilă a resurselor, în condiții tehnice și de eficiență economică ridicate, susțin guvernanții.

De asemenea, proiectul-tip se adaptează de către proiectant în funcție de condițiile climatice, geologice, geotehnice și seismice specifice de amplasament, precum și de cele impuse de necesitățile de protecție a patrimoniului cultural, în baza unor studii de specialitate dacă amplasamentul este stabilit sau în baza unor documentații tehnico-economice, în cazul în care există minimum două variante de amplasare în cadrul aceleiași unități administrativ-teritoriale.

Actualizarea proiectelor-tip se va putea face în cazul în care proiectele existente nu mai întrunesc nivelul tehnic calitativ corespunzător ca urmare a evoluției tehnice în domeniul proiectării, tehnologiilor de execuție, materialelor și produselor pentru construcții și/sau în cazul în care devin aplicabile cerințe superioare privind calitatea în construcții, potrivit legii.

Totodată, conform documentului, caietele de sarcini se elaborează de către proiectanți, care prestează servicii de proiectare în domeniul construcțiilor și instalațiilor pentru construcții, pe specialități, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse în planșe, și nu trebuie să fie restrictive.

Caietele de sarcini, împreună cu planșele, trebuie să fie concepute astfel încât, pe baza lor, să se poată determina cantitățile de lucrări, costurile lucrărilor și utilajelor, forța de muncă și dotarea necesară execuției lucrărilor.

 

Descărcați aici Instrucțiunile privind conținutul-cadru al proiectului-tip pentru construcții cu grad mare de repetabilitate

 

 

 

Citiți și:

160 apartamente vor fi construite in București

Unda verde pentru trei noi proiecte rezidentiale in provincie

A fost autorizat un imobil ce va fi edificat de ruda unei renumite sportive

Planuri pentru construirea unui nou stadion

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.8/ nov-dec 2018

Sus