Solplanet x AeroFix

Construirea unei locuinte proprietate personala: norme actualizate

Încurajarea și ajutorarea efectivă a tinerilor pentru construirea de locuințe proprietate personală se fac printr-o lege din anul 2003, dar aplicarea acestei legi este deficitară. Prin urmare, a fost elaborat un nou proiect de act normativ care să faciliteze aplicarea legii.

Cu toate că din lege au fost eliminate, în urmă cu 19 ani, unele prevederi, normele metodologice nu au fost actualizate.

Noul proiect de HG, ce vizează modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, se află în dezbatere publică.

Legea a suferit mai multe modificări. Prima dintre acestea a fost în anul 2004 și a vizat, printre altele, și condițiile de acordare a terenului. Astfel, au fost eliminate prevederile referitoare la declarația părinţilor solicitantului, potrivit cărora aceștia nu deţin sau nu au deţinut în proprietate, în ultimii 10 ani, un teren în suprafaţa mai mare de 500 mp în mediul urban şi de 5.000 mp în mediul rural, indiferent de localitatea în care este situat terenul.

Însă Normele metodologice de aplicare a legii nu au suferit modificări corelativ cu actul normativ primar, respectiv prevederile referitoare la declarația părinților solicitantului, eliminate din cadrul legii, nu au fost eliminate și din normele de aplicare. Astfel, conform noului proiect de HG, vor fi efectuate aceste modificări și la nivelul normelor.

Noua cladire rezidentiala, autorizata intr-o zona turistica

Amintim că legea oferă, pe de o parte, soluții necesare pentru tinerii aflați la început de drum, care nu au resurse aferente desfășurării activităților cotidiene/unui trai normal, iar pe de altă parte are ca scop oprirea sau măcar reducerea fenomenului de depopulare a mediului rural, ca urmare a migrației forței de muncă către zona urbană.

Cadrul legii urmărește dezvoltarea unui mediu favorabil, în scopul protejării, încurajării și ajutorării efective a tinerilor, prin distribuirea de terenuri la cerere, tinerilor care au împlinit 18 ani, din terenurile proprietate priavată a unităților administrativ-teritoriale.

Aceste terenuri sunt acordate în anumite condiții, într-un anumit termen, beneficiarii putând să-și construiască o locuință proprietate personală pe respectivul teren.

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus