Oferte locuri de munca top

Construirea pe spatii verzi, reglementata de Parlament

Condițiile de construire pe spațiile verzi se numără printre modificările votate ieri de Camera Deputaților. Astfel, proiectul legislativ pentru modificarea Legii privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților a fost înaintat către promulgare.

Conform documentului, proprietarii și administratorii spațiilor verzi vor fi obligați să nu permită ocuparea cu construcții cu caracter definitiv sau provizoriu, cu anumite excepții.

Lucrările de conservare sau de amenajare a spațiilor verzi se execută doar pe baza autorizației de construire.

Autorizația pentru lucrările care prin soluția tehnică afectează indicii de calitate și cantitate ai spațiilor verzi și elementele vegetale va fi emisă în baza unei documentații tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de constructții – DTAC, însoțită de o documentație tehnică pentru autorizarea executării organizării lucrărilor – DTOE, care va conține obligatoriu o documentație de specialitate peisagistică.

Pe spațiile verzi vor putea fi amplasate: alei pietonale, mobilier urban, amenajări pentru sport, joc și odihnă, construcții pentru expoziții și activități culturale, construcții ușoare cu caracter provizoriu pentru comerț și alimentație publică, grupuri sanitare, spații pentru gestionarea spațiilor verzi. Suprafața construită cumulată a acestor obiective nu poate să depășească 15% din suprafața totală a spațiului verde.

Excepție de la această limită a suprafeței fac serele, bazele sportive sau de agrement, cimitirele verzi.

Construcțiile, lucrările și amenajările realizate fără autorizație de construire pe spațiile verzi vor putea fi desființate pe cale administrativă de autoritatea administrației publice competente, fără emiterea unei autorizații de desființare, fără sesizarea instanțelor judecătorești și pe cheltuiala contravenientului.

Totodată, a fost introdusă o definiție pentru termenul de ”spațiu verde”, prin care se înțelege ”o suprafață de teren care înglobează vegetație dezvoltată natural și/sau plantată de om, care are un rol social, cultural sau de protecție a mediului și care ajută la asigurarea, creșterea sau îmbunătățirea calității mediului de viață uman prin aportul estetic, ecologic și/sau prin posibilitatea de recreere”.

De asemenea, unităţile administrativ-teritoriale vor fi obligate să efectueze, până la data de 1 ianuarie 2022, auditul suprafeţei, calităţii şi accesibilităţii spaţiilor verzi şi să elaboreze, pe baza acestor date, strategia şi planul de acţiune privind conservarea şi dezvoltarea reţelei de spaţii verzi, precum şi registrul local al spaţiilor verzi.

Neîndeplinirea acestei obligații va atrage după sine respingerea eliberării, începând cu 1 ianuarie 2022, de către agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, a acordului de mediu privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului pentru acele proiecte care afectează în orice fel spaţiile verzi, cu excepția proiectelor finanțate din fonduri europene.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2020

Sus