Oferte locuri de munca top

Construirea fara autorizatie: inchisoare

Legea permite în prezent realizarea fără autorizație de construire a anumitor lucrări, nemaifiind valabilă pedeapsa cu închisoare sau cu amendă. Însă, în baza acelor infracţiuni instanţele aveau pe rol mii de dosare cu victime, daune aduse mediului, câştiguri ilicite şi riscuri pentru populaţie. Prin dezincriminare, aceste dosare au rămas fără răspuns.

Ca urmare, mai mulți senatori și deputați USR PLUS au propus modificarea în regim de urgență a Legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Este in pregatire licitatia pentru constructii de peste 130 mil euro

Ei propun reincriminarea următoarelor fapte:

* lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare și reabilitare privind căile de comunicaţie de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de artă, reţelele și dotările tehnico-edilitare, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătăţiri funciare, lucrările de instalaţii de infrastructură, lucrările pentru noi capacităţi de producere, transport, distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare și retehnologizare a celor existente;

* lucrări de foraje şi excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și a prospecţiunilor geologice, proiectarea şi deschiderea exploatărilor de cariere şi balastiere, a sondelor de gaze şi petrol, precum şi a altor exploatări de suprafaţă, subterane sau subacvatice;

* organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau de rulote.

Pedeapsa propusă este de închisoare de la 3 luni la un an sau amendă.

Inițiatorii noului proiect legislativ susțin că, în lipsa acestor infracţiuni, nu pot fi investigate prejudiciile ireparabile asupra mediului produse de construcţii neautorizate, de exemplu: lucrări de foraje şi excavări, deschiderea de cariere, balastiere, exploatări de suprafaţă, subterane sau subacvatice, drumuri forestiere, lucrări hidrotehnice, amenajări de albii.

Propunerea legislativă este în prezent înregistrată la Senat pentru dezbatere.

Lucrari ingineresti de 20 mil euro

Modificări propuse – Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii publicată

* La art. 24 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articolul 24 – Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă următoarele fapte:

 1. a) executarea fără autorizaţie de construire sau de desfiinţare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a lucrărilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), c), e) şi g), cu excepţiile prevăzute de lege;
 2. b) continuarea executării lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către organele de control competente, potrivit Iegii;
 3. c) întocmirea semnarea documentaţiilor tehnice – D.T. necesare pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi a proiectelor tehnice și a documentaţiilor de execuţie, pentru alte specialităţi decât cele certificate prin diplomă universitară, în condiţiile prevăzute la art. 9.
 4. La art. 26 alineatul (1), litera a şi b se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:

 1. a) executarea sau desfiinţarea, totală ori parţială, fâră autorizaţie a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepţia celor menţionate la lit. b), c), e) şi g) de către investitor şi executant;
 2. b) executarea sau desfiinţarea, cu nerespectarea prevederilor autorizaţiei şi a proiectului tehnic, a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepţia celor prevăzute la lit. b), c), e) şi g) de către investitor şi executant

5 Comentarii

 1. Petre said:

  Sunt propuse pentru a fi aplicate pe prostime…. Barosanii știu sa le ocolească…..

 2. Adrian said:

  Adică ridici o magazie faci pușcărie, ridici un bloc ai scăpat. Ce arhitect îmi face mie un proiect pentru o magazie sau pentru o baie la 40 km de oraș ?

 3. Anonim said:

  „Prostimea” ii copiaza pe barosani, principiul arhicunoscut : daca el a putut, eu de ce nu? Si daca barosanii au bani de platit pe urma amenzi, refaceri si ce o mai fi nevoie, ceilalti nu. Mie mi se pare ca asa se protejeaza tocmai „prostimea”.

 4. Mițurcă Gheorghe Viorel said:

  In fapt autorizatiile de construire se emit fara respectarea prevederilor articolului 2 din Legea 50/1991si in consecinta sunt nule de drept. Emitentii acestor acte de autoritate nu au in valabilitate documentatii de urbanism avizate si aprobate. Planurile Urbanistice Generale sunt elaborate si aprobate cu peste 10 ani in urma, iar Planurile Urbanistice Zonale (documentatii care stabilesc amplasamente pentru obiective ce urmeaza a fi autorizate) lipsesc cu desavarsire. De peste 30 ani ROMANIA nu are elaborat, avizat si aprobat Planul de Amenajarea Teritoriului National.

Sus