Oferte locuri de munca top

Construirea fara autorizatie, din penal in contraventional

Trecerea din sfera ilicitului penal în cea a ilicitului contravențional a faptelor de executare fără autorizație de construire sau de desființare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a unora dintre lucrările prevăzute de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții a fost retransmisă de președintele Klaus Iohannis spre reexaminare Parlamentului.

Dezincriminarea acestor fapte este ”de natură să afecteze chiar realizarea unor investiții publice, încurajând intervenții neautorizate asupra autostrăzilor, drumurilor județene, podurilor, rețelelor electrice sau în realizarea forajelor, generând riscuri la adresa siguranței cetățenilor”, se arată în cererea de reexaminare.

În prezent, potrivit dispozițiilor în vigoare, constituie infracțiune executarea fără autorizație de construire sau de desființare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a următoarelor categorii de lucrări:

„c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare și reabilitare privind căile de comunicație de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de artă, rețelele și dotările tehnico-edilitare, branșamente și racorduri la rețele de utilități, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătățiri funciare, lucrările de instalații de infrastructură, lucrările pentru noi capacități de producere, transport, distribuție a energiei electrice și/sau termice, precum și de reabilitare și retehnologizare a celor existente”;

„e) lucrări de foraje și excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și a prospecțiunilor geologice, proiectarea și deschiderea exploatărilor de cariere și balastiere, a sondelor de gaze și petrol, precum și a altor exploatări de suprafață, subterane sau subacvatice”, precum și „organizarea de tabere de corturi, căsuțe sau de rulote”;

„g) organizarea de tabere de corturi, căsuțe sau de rulote”.

O decizie a Curții Constituționale pe acest subiect menționează că „obligația obținerii autorizației de construcție are drept scop prevenirea consecințelor negative în cazul unor construcții necorespunzătoare (…) așa fiind, amplasarea, proiectarea, executarea și funcționarea construcțiilor sunt operațiuni care trebuie să respecte planurile de urbanism și amenajarea teritoriului, precum și anumite standarde de calitate și siguranță”.

Totodată, Curtea Constituțională a reținut că „Legea nr. 50/1991 reglementează condițiile în care trebuie să aibă loc executarea lucrărilor de construcții, stabilind în sarcina deținătorului titlului de proprietate asupra unui imobil – teren și/sau construcții – anumite obligații ce derivă din necesitatea protejării interesului general pe care sistematizarea și amenajarea teritoriului, precum și securitatea și siguranța în construcții îl reprezintă. Ca atare, potrivit acestei legi, construcțiile civile, industriale, agricole sau de orice altă natură se pot realiza numai în baza autorizației de construire, ce reprezintă actul de autoritate al administrației locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea și executarea construcțiilor”.

Or, din analiza categoriilor de lucrări a căror executare fără autorizație de construire sau a căror desființare nu mai atrag răspunderea penală, potrivit legii supuse reexaminării, Președinția apreciază că cele prevăzute de art. 3 lit. c) și e) din Legea nr. 50/1991 reprezintă lucrări de interes public.

Pe cale de consecință, necesitatea tragerii la răspundere penală pentru faptele amintite subzistă, tocmai din perspectiva protejării unor valori sociale deosebit de importante precum viața, integritatea corporală sau protecția mediului înconjurător, răspunderea contravențională nefiind suficientă în raport de importanța acestor valori care necesită protecție din partea statului.

Astfel, lucrările prevăzute de art. 3 lit. c) și e) din Legea nr. 50/1991 vizează investiții de infrastructură (autostrăzi, drumuri, poduri, apeducte, baraje), deschiderea de cariere și balastiere, branșamente, racorduri la utilități, lucrări privind căile de comunicații.

Prin raportare la importanța și dimensiunile acestor categorii de lucrări, amploarea acestora și consecințele pe care lipsa sau nerespectarea autorizațiilor de construcții le pot avea asupra siguranței publicului sau asupra mediului înconjurător, Președinția apreciază că se impune menținerea în sfera ilicitului penal a acestor fapte.

 

 

Citiți și:

Cladiri cu pana la 25 de etaje, propuse in cadrul unui amplu ansamblu mixt

Proiect imobiliar controversat in centrul Capitalei

Preturi mai mari, cerere redusa, pentru betoane

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/ mai 2019

4 Comentarii

  1. Nicolae said:

    Si in condițiile actuale s-au executat construcții, cu miile sau poate zecile de mii, fără autorizație, in zone inundabile, sau pe terenuri degradările, dar nu s-au luat nici un fel de măsuri. Eu cred ca lucrările din acest domeniu trebuiesc întâi separate, in funcție de gradul de pericol, si după aceea stabilit modul de sancționare. Nu poți pune pe picior de egalitate refacerea unui acoperiș la o construcție existența cu ridicarea unei construcții.

  2. stelian said:

    daca am trai intr.o tara unde nu trebuie sa stai 4 ani pentru un PUZ si inca unul pentru tot felul de avize tampite si inca cateva luni penteu autorizatie, plus spagi, ca sa.ti faci o nenorocita de casa, as zice ca legea era buna cum era, asa insa clar trebuie diferentiate lucrarile private pe Persoana Fizica de cele indisteiale sau dezvoltatori.

  3. Ciobotaru Dinu said:

    Vezi cazul ROȘIA MONTANĂ când escrocii internaționali au forțat începerea exploatării aurului din munții apuseni, fără autorizație de construire.

Sus