Oferte locuri de munca top

Construirea de locuinte sociale: noi reguli

Construirea de locuințe sociale sau de necesitate se va face de către autoritățile publice locale după noi reguli stabilite de Ministerul Dezvoltării

Mai multe prevederi noi, dar și articole abrogate modifică normele meteologice de aplicare a Legii locuinței (document atașat la finalul știrii).

Aceste stabilesc noi prevederi legate de derularea programului multianual de construcții locuințe sociale/locuințe de necesitate al Ministerului Dezvoltării.

Astfel, toate activitățile specifice programului, inclusiv comunicările și notificările emise de Ministerul Dezvoltării, se desfășoară prin intermediul platformei digitale «investitii.mdlpa.ro».

Documentele aferente se emit în format electronic, se semnează cu semnătură electronică calificată.

Autoritățile administrației publice locale au obligația ca în termen de 20 de zile lucrătoare să vireze prin ordin de plată către executanții de lucrări sumele prevăzute și să transmită, prin intermediul platformei digitale «investitii.mdlpa.ro», justificarea utilizării sumelor.

Autoritățile publice locale răspund de organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, de derularea contractelor încheiate, de respectarea obligațiilor asumate prin contractele de finanțare, precum și de modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat prin program, potrivit destinației pentru care au fost alocate.

La finalizarea obiectivului de investiții, autoritățile publice locale efectuează recepția la terminarea lucrărilor, în condițiile legii, și transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în termen de 30 de zile de la data recepției, documentele aferente.

În baza solicitărilor transmise de către autoritățile administrației publice locale, Ministerul Dezvoltării poate modifica valoarea creditelor de angajament alocate, modificând corespunzător valoarea aprobată, precum și contractele de finanțare.

Peste 130 noi apartamente, in apropierea unui mare municipiu

Valoarea finală a creditelor de angajament alocate, menționată în contractele de finanțare, este egală cu valoarea finală a obiectivului de investiții, determinată după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, în baza devizului general actualizat și aprobat.

În vederea încheierii contractelor de finanțare multianuale, pentru obiectivele de investiții nou-introduse în programul multianual de construcții locuințe sociale/locuințe de necesitate, autoritățile publice locale au obligația să încarce în platforma digitală «investitii.mdlpa.ro», la solicitarea Ministerului Dezvoltării, următoarele documente sau acte justificative, în termen de 120 de zile lucrătoare de la aprobarea ordinului:

a) certificatul de urbanism, însoțit de avizele și acordurile stabilite prin acesta;

b) studiul topografic pe baza căruia a fost întocmit(ă) studiul de fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, în format electronic editabil, inclusiv seturile de date spațiale vizând localizarea în teren a obiectivelor finanțate, georeferențiate și în format vectorial. Geometria localizării obiectivelor va fi reprezentată ca multipoligon, cu câte un element unic pentru fiecare obiectiv de investiții, în sistemul național de coordonate Stereografic 1970.

 

 

 

 

Descărcați aici

 

 

 

Login Required

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus