Oferte locuri de munca top

Construirea de locuinte sociale: ce cheltuieli sunt deductibile

Vor fi actualizate normele metodologice privind aplicarea Legii Locuinței.

Acestea detaliază modul de implementare a investițiilor cu finanțare anuală prin programul multianual de construcții locuințe sociale/locuințe de necesitate.

Ministerul Dezvoltării va crea conturi individuale pe platforma sa digitală pentru toți beneficiarii acestui program. Toate activitățile specifice, inclusiv comunicările, notificările și altele asemenea emise de MDLPA, se vor desfășura prin intermediul platformei digitale.

De asemenea, finanțarea construirii locuințelor sociale și a celor de necesitate va fi asigurată din bugetele locale, din sume din transferuri de la bugetul de stat, precum și din donații și contribuții de la persoane fizice și juridice.

Din transferurile de la bugetul de stat vor fi decontate următoarele cheltuieli din devizul general:

* Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, respectiv: Amenajarea terenului

* Cheltuieli pentru investiția de bază, respectiv: Construcții și instalații; Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale; Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj; Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport;

* Alte cheltuieli, respectiv: Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier; Cheltuieli diverse și neprevăzute.

Vor fi desfiintate constructiile aflate pe un teren de peste 3 ha

Suma care se acordă de la bugetul de stat pentru finanțarea obiectivelor de investiții prin program va fi transferată autorităţilor publice locale în limita creditului bugetar anual al Ministerului Dezvoltării aprobat cu această destinație, în ordinea cronologică de înregistrare a solicitării de transfer al sumelor necesare pentru decontarea lucrărilor executate.

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/ martie  2023

Sus