Oferte locuri de munca top

Construirea de gradinite: modificari in proiectare, realizare si exploatare

Reglementările tehnice legate de proiectarea și construirea gradinițelor vor fi revizuite față de prevederile aprobate în anul 1997.

Revizuirea a fost realizată de Universitatea Tehnică de Construcții București (fisier atasat).

Astfel, un nou normativ va înlocui reglementarea tehnică „Normativ privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru grădinițe de copii, indicativ NP 011-1997”.

Scopul revizuirii reglementării tehnice este armonizarea prevederilor cu cerințele specifice procesului educațional din strategiile elaborate de către autoritățile publice de resort pentru reformarea sistemului educațional din România.

Versiunea actuală a fost publicată în anul 1997, cu 7 ani înainte de aderarea României la Uniunea Europeană și cu 14 ani înainte de publicarea Legii educației naționale (nr. 1/2011), aflată în vigoare.

De asemenea, a fost necesară alinierea reglementării tehnice NP 011 cu standardele române armonizate cu cele europene, publicate de către organismul național de standardizare (ASRO), în urma aderării României la Uniunea Europeană.

Noi cladiri rezidentiale cu 13 niveluri, in centrul Capitalei

Un aspect important al procesului de revizuire a constat în definirea noilor cerințe privind eficiența energetică a clădirilor având funcțiunea de grădinițe pentru copii și utilizarea sustenabilă a resurselor naturale în cadrul unităților de învățământ.

Revizuirea a constitut și prilejul pentru eliminarea prevederilor conflictuale cu legislația națională privitoare la stabilirea oportunității investițiilor publice și la autorizarea lucrărilor de construcții.

Această legislație a fost modificată de mai multe ori în intervalul începând din anul din 1997, anul elaborării NP 011, și până în prezent.

În cadrul procesului de revizuire s-au tratat în mod distinct toate cerințele fundamentale privind calitatea în construcții.

De asemenea, vor fi actualizate cerințele minimale privind siguranța și accesibilitatea în exploatare, igiena, sănătatea și mediul înconjurător, protecția la zgomot și a celor privind rezistența mecanică și stabilitatea.

 

Descărcați aici

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 4/ iunie 2022

Sus