Oferte locuri de munca top

ConstructPlus de sprijinire a productiei de materiale de constructii: modificari aduse de deputati

În procesul de legiferare a Programului ConstructPlus, deputații i-au adus unele modificări.

Prin acest program naţional sunt acordate ajutoare de stat pentru sprijinirea investiţiilor private ce vizează înfiinţarea şi/sau dezvoltarea capacităţilor de producţie pentru produse şi materiale de construcţii.

În ceea ce privește activele corporale finanțate prin ConstructPlus, deputații au făcut precizarea că acestea reprezintă ”activele asociate investiţiei reprezentate de terenuri, construcţii de orice tip, respectiv cheltuielile efectuate cu realizarea de construcţii şi instalaţii tehnice, utilaje şi echipamente”.

De asemenea, sunt finanțate investiţii în active necorporale legate de demararea unei noi unităţi sau de diversificarea sau amplificarea activităţii unei unităţi existente, investiţie iniţială pentru o nouă activitate economică, achiziţia de brevete, licenţe şi alte drepturi de proprietate intelectuală în scopul creşterii calităţii producţiei interne de produse şi materiale de construcţii.

Deputații au mai stabilit că ajutorul de stat regional nerambursabil este de maximum 50 milioane de euro, dar nu mai mult de 75% din costurile eligibile totale ale proiectului investiției (nu din valoarea investiţiei, care include și cheltuieli neeligibile nefinanțabile prin ajutor de stat, cum era inițial).

Totodată, deputații au menționat în noua lege că ajutorul de stat poate fi acordat numai firmelor care nu înregistrează datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru.

Investiţiile localizate în mediul rural și/sau în unul din ultimele 10 judeţe după PIB/locuitor vor primi punctaj suplimentar conform grilei cu criteriile de evaluare pentru stabilirea punctajului prevăzută în Ghidul solicitantului.

Acest Ghid va include o anexă – grila cu criteriile de evaluare pentru stabilirea punctajului a proiectelor care vor fi depuse în vederea finanțării.

Intensităţile maxime ale ajutoarelor de stat pot fi majorate cu până la 20 de puncte procentuale pentru întreprinderile mici sau cu până la 10 puncte procentuale pentru întreprinderile mijlocii.

Valoarea ajutorului de stat pentru proiectele ale căror cheltuieli eligibile nu depăşesc 50 de milioane de euro se calculează pe baza intensităţii maxime, ţinându-se cont şi de majorările pentru IMM-uri şi a valorii totale a costurilor eligibile.

Modificările făcute de deputați vizează și abrogarea mențiunii că firmele solicitante trebuie să nu aparţină unor acţionari/asociaţi care deţin sau au deţinut în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă întreprindere, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare.

Edificarea unui ansamblu imobiliar intr-un mare oras a fost aprobata

Lista sectoarelor de activitate eligibile

CAEN Denumire

1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii;

2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii;

2312 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate;

2331 Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică;

2332 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă;

2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică;

2351 Fabricarea cimentului;

2352 Fabricarea varului şi ipsosului;

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii;

2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii;

2363 Fabricarea betonului;

2364 Fabricarea mortarului;

2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos;

2370 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei;

2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.;

2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice;

2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal;

2732 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice

Schema de ajutor de stat ConstructPlus este multianuală pentru perioada de implementare 2023 – 2026, iar bugetul total alocat Programului este echivalentul în lei al sumei de 596 milioane euro pentru toată perioada de implementare

 

 

Descărcați aici

 

 

Login Required

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie – decembrie 2023

Revista Arena Constructiilor nov-dec 2023

Sus